Multipel Skleros

För dig som lever med MS

Biogen
Biogen
Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår integritetspolicy.

ALL-SWE-0489(1)


Dela på Facebook Skriv ut

Neuroteam – En framgång för MS-patienter

Det finns behov av fler neuroteam och fler neurologienheter i svensk sjukvård. Samtidigt måste kunskapen om multisjuka patienter öka. Det är några av slutsatserna i Neurorapporten 2016.
- Utvecklingen går alldeles för långsamt och måste ta rejäl fart för att fler ska få den högspecialiserade vård som deras diagnoser kräver, säger Lise Lidbäck ordförande Neuroförbundet.

Neurorapporten 2016 visar att fyra av fem sjukhus saknar fullt utbyggda neurologienheter och en tredjedel av de offentligt finansierade sjukhusen saknar anställda neurologer. Det finns bara en lösning - neurosjukvården måste byggas ut i snabbare takt, menar Lise Lidbäck. Hon tycker att rapporten talar sitt tydliga språk och att nyckeln till en god neurosjukvård ligger i att patienterna får tillgång till dedikerade neuroteam. 

Neurorapporten bygger på en enkät bland Neuroförbundets medlemmar. Över 85 procent av de som deltagit i enkäten och har tillgång till neuroteam är nöjda med sina vårdkontakter. Av de som uppger att de inte har tillgång till ett neuroteam är enbart 66 procent nöjda med vården.
Trots att utvecklingen går sakta framåt ser Lise Lidbäck positivt på framtiden för neurosjukvården, där de nya nationella riktlinjerna spelar en huvudroll. 

- Flera rapporter som har utkommit stödjer multidisciplinärt omhändertagande, samordning och kontinuitet i vården. Jag tror att de nya nationella riktlinjerna kommer att bidra till en bättre och mer jämlik vård över landet där fler får tillgång till neuroteam, säger hon. 

Socialstyrelsens preliminära nationella riktlinjer för MS och Parkinson pekar på att multidisciplinära team är viktigt då dessa sjukdomar innebär svårigheter för de drabbade att arbeta samt utöva fritidsintressen. Utöver läkare och sjuksköterska rekommenderar Socialstyrelsen att ett team består av två andra professioner så som fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, psykolog, logoped, dietist, uroterapeut eller annan specialistläkare.
– När personer med olika yrken samarbetar kring en patient kan det skapa bättre möjligheter att behålla livskvaliteten och förmågan att vara aktiv och delaktig, säger Eva Månsson Lexell, doktor i medicinsk vetenskap och ansvarig för frågor om rehabilitering i riktlinjearbetet, i ett pressmeddelande.
 

Du kanske också vill läsa mer om:

 5 saker man inte vill höra på jobbet när man lever med MS 

Jag har levt med min MS i mer än halva mitt liv. Ibland har jag mått bra, ibland har jag mått dåligt, men för det mesta har jag mått helt ok.
Läs mer >>

Från provrör till färdigt läkemedel 

Resan från de allra första molekylerna i ett provrör till ett färdigt läkemedel hos patient är både lång och komplicerad.

Läs mer >>

MS-patienter har bäst kontakt med neuroteam

Bland alla neurologiska diagnoser så är MS-patienter den grupp med bäst tillgång till neuroteam och överlag mest positiv bild av vården. En teori är att detta korrelerar med att MS-patienter är förhållandevis yngre än personer med övriga neurologiska diagnoser. Lise Lidbäck tror att rapporten kommer bidra till att snabba på den positiva utvecklingen för MS-patienter.

- Min förhoppning är att rapporten ska påskynda utvecklingen och att fler ska få tillgång till specialiserade MS-team.
 

Om Neurorapporten

Neurorapporten från Neuroförbundet tas fram utifrån medlemsenkäter och kartläggningar från Svenska Neurologföreningen och är en årliga temperaturmätare på svensk neurosjukvård.
Neurorapporten finns tillgänglig i sin helhet på Neuroförbundets hemsida. 
 

Text: Oskar Sjöblom
Foto: Håkan Sjunnesson

 

ALL-SWE-0542b(2)

Senast uppdaterad: 2018-12-27