Multipel Skleros

För dig som lever med MS

Biogen
Biogen
Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår integritetspolicy.

ALL-SWE-0489(1)


Dela på Facebook Skriv ut

Nu är de nya riktlinjerna för MS-vården här

Socialstyrelsen presenterar nationella riktlinjer för vården av MS. Riktlinjerna innehåller knappt 100 rekommendationer som riktar sig till hälso- och sjukvården. Med utgångspunkt från riktlinjerna har Socialstyrelsen även gjort en utvärdering av den nuvarande MS-vården som visar på brister på flera områden.

-Vi har nationella riktlinjer för de stora folksjukdomarna, där stora samhällsresurser tas i anspråk. Riktlinjerna ska fungera som ett kunskapsstöd från staten till landsting och kommuner och är ett sätt att arbeta mot en mer god och jämlik vård, säger Per-Henrik Zingmark, utredare på Socialstyrelsen.
De nationella riktlinjerna innehåller rekommendationer om vård vid MS. Rekommendationerna gäller diagnostik, uppföljning, behandling av grundsjukdomen, symtomatisk behandling, omhändertagande och rehabilitering.

Ger patienten en överblick av behandlingar och metoder

Som patient kan man titta i riktlinjerna för att få en överblick om vad det är för behandlingar och metoder som socialstyrelsen rekommenderar berättar Per-Henrik Zingmark,
-Det är dels för grundsjukdom, dels för olika symptomatiska behandlingar. Då går riktlinjerna genom ett antal metoder och ger rekommendationer om att de bör eller kan erbjudas. Utifrån patientperspektiv kan det ge en överblick och förståelse att man tittar på en metod som har högre prioritet än en som har lägre prioritet.

I dagsläget finns inte riktlinjerna i någon patientversion men Socialstyrelsen jobbar med att få ut informationen i ett mer patientvänligt format. Per-Henrik Zingmark berättar att det finns ett samarbete med 1177 Vårdguiden.
-På sikt kommer de finnas tillgängliga på 1177, men jag kan inte säga när de kommer göra det.

Du kanske också vill läsa mer om:

 Oklarheter kring tandvårdsstöd till MS-Patienter.

MS-patienter missar det tandvårdsstöd som de är berättigade till enligt en kartläggning från Tandläkartidningen.

Läs mer >>

Neuroteam – En framgång för MS-patienter 

Det finns behov av fler neuroteam och fler neurologienheter i svensk sjukvård. Samtidigt måste kunskapen om multisjuka patienter öka.

Läs mer >>

Viktigt för patienter att ställa krav på vården

Nationella riktlinjer är inte bindande för vården. I samband med publicering av riktlinjerna redovisas dock en utvärdering som utgått från de indikatorer eller ”kvalitetsmått” som vården av MS-patienter bedöms utifrån de nationella riktlinjerna. Utvärderingen pekar på ett antal områden som kräver förbättring, bland annat tillgången till årliga uppföljningsbesök.

I Västerbotten har 79 procent varit på ett uppföljningsbesök varje år. I Norrbotten är motsvarande siffra 48 procent. Ett annat område där det enligt utvärderingen av nuläget brister, är tillgången av multidisciplinära team, så kallade MS-team. Per-Henrik Zingmark menar att det finns en stor ojämlikhet i landet kring tillgången på MS-team och som patient gäller det att ställa krav på politikerna om riktlinjerna in följs.

-Om en patient upplever att riktlinjerna inte följs kan han eller hon påtala för vården vad riktlinjerna säger. I nästa steg är det landstingspolitikerna. I slutändan är det politiken som beslutar om resurser till vården.            

 

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som sjukvården bör satsa resurser på. En prioriteringsgrupp rangordnar samtliga tillstånd och åtgärder i en skala från ett till tio, där ett är bäst och tio sämst.

Rangordningen ska vara ett stöd för hälso- och sjukvården när de ska fördela resurserna. Tanken är att högt rangordnade åtgärder ska få stor del av resurserna och lågt rangordnade åtgärder ska få liten del av resurserna. Nationella riktlinjer innehåller även rekommendationer om åtgärder som sjukvården och socialtjänsten inte bör utföra alls, Icke-göra, därför att åtgärden inte har någon effekt eller kan medföra risker för patienten.

Idag finns det slutgiltiga nationella riktlinjer för 15 områden inom vården bl a Nationella Riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom.

Läs mer och ladda ner de Nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom på Socialstyrelsens hemsida.

 

Text: Oskar Sjöblom

 

ALL-SWE-0542b(2)

 


Senast uppdaterad: 2018-12-27