Multipel Skleros

För dig som lever med MS

Biogen
Biogen
Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår integritetspolicy.

ALL-SWE-0489(1)


Dela på Facebook Skriv ut

Nya behandlingsrekommendationer för en jämlikare vård

Precis före årsskiftet 2015 publicerade Läkemedelsverket nya behandlings-rekommendationer för MS. Senast det gjordes var i början av 2000-talet och mycket har hänt sedan dess.

Peter Rosenberg är läkare och utredare på Läkemedelsverket. Han har varit projektledare för den nya rekommendationen för läkemedelsbehandling av MS. Rosenberg förklarar vad som är nytt:

– Det var väldigt längesen det togs fram en rekommendation senast. Den gamla är från början av 2000-talet. En stor nyhet i rekommendationen är att den nu beskriver hur olika nya läkemedel ska användas. Sedan den förra rekommendationen har det kommit en hel del nya läkemedel.

En behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket är en del av den nationella kunskapsstyrningen och den är framtagen av Läkemedelsverket och en expertgrupp. Rekommendationerna baseras på de utredningar som är gjorda innan läkemedlen godkänts, på forskningsstudier samt på erfarenheter från användning av läkemedlen i vården. Rekommendationen distribueras sedan och når läkare och sjuksköterskor som förskriver läkemedel. Rekommendationen är tänkt som ett stöd i läkares och sjuksköterskors vardag.

En annan nyhet i den nya rekommendationen är att Läkemedelsverket beskrivit hur uppföljning av behandling ska ske. Man pekar på vikten av uppföljning – kopplat till kvalitetsregistret. Det kan handla om att få ökad kunskap, till exempel om byte av behandling, eller när och hur en utsättning av behandling ska ske.

Vad betyder så den nya rekommendationen för Sveriges MS-patienter?

– En av våra målsättningar är att sjukvården – eftersom det finns skillnader inom landet – ska kunna fatta beslut, med stöd av aktuella medicinska kunskapsunderlag, säger Peter Rosenberg.

– Det är Läkemedelsverkets sätt att bidra till en jämlikare vård. Om läkare och sjuksköterskor får en kunskapsuppdatering motverkar detta skillnader runt om i Sverige. Våra mål är att varje patient ska få en så bra behandling som möjligt utifrån förutsättningarna och att i förlängningen bidra till en bättre vård för MS-patienter i landet, fortsätter Rosenberg.

Läkemedelsverkets nya rekommendation är fristående från de nya nationella riktlinjerna för MS som Socialstyrelsen nu tar fram. Varje myndighet har nämligen sitt uppdrag – och det skiljer sig mellan Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. Den senare fokuserar på nytta och risker med de olika läkemedelsbehandlingarna men tar inte hänsyn till ekonomiska faktorer. Dock har samverkan skett myndigheterna emellan.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är nu publicerade i remissform, och väntas vara helt klara i december i år. [1]

 

Text: Tobias Vestergren

Lakemedelsverket.se

Socialstyrelsen.se

 

ALL-SWE-0542b(2)

 

Senast uppdaterad: 2018-12-27