Multipel Skleros

För dig som lever med MS

Biogen
Biogen
Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår integritetspolicy.

ALL-SWE-0489(1)


Dela på Facebook Skriv ut

Patienter tvingas ta allt större ansvar för rehabilitering enligt ett pressmeddelande från Neuroförbundet

Resurserna inom rehabiliteringen för personer med neurologiska sjukdomar minskar och allt större ansvar för rehabiliteringen flyttas över till patienterna. Det framgår av Neurorapporten 2015.

Neuroförbundets senaste Neurorapport om rehabilitering visar på en tydlig utveckling, fler personer med neurologisk diagnos, som till exempel multipel skleros, måste hantera sin rehabilitering på egen hand. Något som påverkar arbete, familj och möjligheten att delta i samhället.

–Tillsammans kan vi vända utvecklingen inom rehabilitering. Hälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström måste tillsätta en rehabiliteringsutredning som har en bred parlamentarisk förankring. En rehabiliteringsutredning som kartlägger det samlade behovet samt utbudet av rehabilitering, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande på Neuroförbundet.

Det har skett förändringar de senaste åren inom rehabiliteringen för personer med en neurologisk sjukdom. Av Neuroförbundets medlemmar som hade professionell rehabilitering år 2006 var det 72 procent som fick hjälp av en kunnig sjukgymnast. År 2015 hade motsvarande siffra sjunkit till 31 procent. Av de som hade rehabilitering år 2006 var 28 procent hänvisade till att sköta sin träning själv. Den andelen har ökat till 57 procent.

Av Neurorapporten framgår också att informationen har blivit sämre. År 2006 uppgav mer än hälften att de fått tillräcklig information. 2015 hade andelen sjunkit till en tredjedel.

Neurorapporten 2015 är framtagen i dialog med professionen, Svensk förening för rehabiliteringsmedicin.

- Neurorapporten rehabilitering visar på behovet att tydliggöra ansvarsområden, gränsdragningar och finansiering mellan kommuner, landsting och regioner samt staten, säger Karin Rudling, ordförande i Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin.

Neuroförbundet har 2014 och 2015 följt upp tidigare medlemsundersökningar om rehabilitering. Enkäterna belyser önskemål om tillgång till rehabilitering, individuell rehabiliteringsplan och delaktighet, kontinuitet och olika typer av rehabilitering, nöjdhet med mera. 2023 personer med neurologisk diagnos och spridda över landet, har besvarat enkäten.

Topplistan på de landsting där flest har kontakt med sjukgymnast:

  1. Gotland 50 procent.
  2. Örebro. 45 procent.
  3. Stockholm och Värmland 39 procent.
  4. Halland och Östergötland 38 procent.
  5. Gävleborg 37 procent.

 

Text: Fredrik Larsson

 

ALL-SWE-0542b(2)

Senast uppdaterad: 2018-12-27