Multipel Skleros

För dig som lever med MS

Biogen
Biogen
Om cookies

Den här webbplatsen har för avsikt att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse. Genom att fortsätta att surfa på webbplatsen godkänner och accepterar du vår användning av cookies. Om du behöver ytterligare information och/eller inte vill ha cookies placerade när du använder webbplatsen, besök vår integritetspolicy.

ALL-SWE-0489(1)


Dela på Facebook Skriv ut

Ny studie avslöjar den höga sjukfrånvaron vid MS

Forskare vid Karolinska institutet i Stockholm har undersökt sjukfrånvaron bland personer med MS jämfört med övriga befolkningen. Resultaten visade att bland dem som har en MS-diagnos var det mycket vanligare att få sjuk- och aktivitetsersättning eller uppleva långa sjukskrivningsperioder.


I Sverige lever idag uppskattningsvis 17.000 personer med multipel skleros. Sjukdomen  debuterar ofta mellan 20 och 50 års ålder, det vill säga bland individer i yrkesverksam ålder. Näst efter olyckor är MS den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning hos unga vuxna.

En svensk studie som nyligen har publicerats visar att nästan 62 procent av personer med MS hade någon form av sjuk- eller aktivitetsersättning (det som tidigare kallades förtidspension). Denna siffra är avsevärt högre än de uppskattningar som tidigare har gjorts.

– Jag blev faktiskt förvånad över att det var så många personer med MS som hade sjuk- och aktivitetsersättning, menar Petter Tinghög, forskarassistent vid Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm. Inte minst i jämförelse med övriga befolkningen utan diagnostiserad MS, där drygt 14 procent fick sjuk- eller aktivitetsersättning.

 

Ett mer rättvisande resultat

Tidigare uppgifter har bland annat angett att bland personer med MS är det 33–45 procent som får sjuk- och aktivitetsersättning i nio olika europeiska länder.

– Det finns fler anledningar till att vår siffra är högre, förklarar Petter Tinghög. Dessa studier har varit hälsoekonomiska med syfte att utröna samhällets totala kostnader för sjukdomen MS. Då har man även inkluderat individer över 65 år, trots att dessa inte kan få sjuk- och aktivitetsersättning.

En annan skillnad är att dessa studier har varit enkätbaserade bland relativt små patientgrupper och dessa patienter har rekryterats genom patientföreningar och liknande. Något som ökar risken både för snedrekrytering och slumpmässiga avvikelser.

– I vår studie har vi kunnat dra fördel av de unika register som finns i Sverige, fortsätter Petter Tinghög. Genom dessa har vi fått information om sjuk- och aktivitetsersättning samt längre sjukskrivningsperioder bland mer än 9000 personer med MS under ett års tid. Jag menar därför att vår undersökning ger en mer rättvisande bild.

I dag kan det se annorlunda ut

I studien tittade man även på andelen personer med MS som hade upplevt en längre sjukskrivningsperiod (längre än 14 dagar). Bland de personer med MS som inte hade sjuk- och aktivitetsersättning var det 37 procent som hade haft minst ett sådant sjukskrivningsfall under året. I kontrollgruppen var motsvarande andel 15 procent.

– Vi tittade dessutom på sambanden mellan olika sociodemografiska faktorer och sjukfrånvaro, berättar Petter Tinghög. Att vara kvinna, ha en högre ålder, vara utlandsfödd och ha en låg utbildningsnivå ökade risken för sjukersättning eller sjukskrivning såväl för personer med MS som i den övriga befolkningen.

Uppgifterna som ligger till grund för studien kommer från 2005. Sedan dess har flera läkemedel mot MS introducerats i Sverige.

– Det skulle kunna innebära att andelen MS-patienter med sjuk- eller aktivitetsersättning har sjunkit, avslutar Petter Tinghög. Därför skulle det vara intressant att göra en uppföljande undersökning och se om det har skett några förändringar över tid.

Publicerad sept 2016.

 

ALL-SWE-0542a(2)

Senast uppdaterad: 2018-02-23