Biogen-77209 oktober 2020

MS och MRT

Programledare Leif Lohm som arbetar på läkemedelsföretaget Biogen diskuterar idag med radiolog Anders von Heijne om magnetkameraundersökning vid MS. Anders von Heijne är överläkare och radiolog vid Danderyds sjukhus och har arbetat med radiologiska undersökningar sedan början av 90- talet.

Multipel skleros – MS – är en neurologisk sjukdom som genom inflammationer i hjärnan orsakar funktionsbortfall på både kort och lång sikt. Magnetkameraundersökningar är ett viktigt verktyg för att ställa diagnos och för att monitorera sjukdomen. Anders skall i detta program hjälpa mig och dig som lyssnare att bättre förstå hur det går till och varför det är så viktigt.

Biogen Sweden AB
www.biogen.se

 

Biogen-77210 oktober 2020
Senast uppdaterad: 2020-12-21