Diagnos


Det finns inget enkelt test för att se om en person har MS eller inte.

Diagnosen bygger på en neurologisk undersökning där personens symtom och sjukdomshistoria analyseras, ofta i kombination med andra undersökningar, exempelvis magnetkameraundersökning, MR, och undersökningar av ryggmärgsvätskan (lumbalpunktion, LP).

När flera olika undersökningar behövs kan det ta tid innan diagnosen kan fastställas. Ibland kan man också behöva upprepa bedömningen efter en tid och göra om undersökningarna för att säkerställa diagnosen.

I kolumnen till vänster kan du läsa mer om hur man ställer diagnosen MS samt se film och läsa mer om magnetkameraundersökning (MR eller MRI).


Biogen-28115 oktober 2019
Senast uppdaterad: 2020-12-21

Läs mer

Så ställer man diagnosen MS

Idag kan diagnosen multipel skleros ställas redan efter ett skov. Man arbetar efter en internationell mall som kallas McDonalds-kriterierna, som ger läkaren möjlighet att göra en bedömning utifrån symtom, MR-bilder och ryggmärgsvätskeprov.

Läs mer
Så ställer man diagnosen MS

Idag kan diagnosen multipel skleros ställas redan efter ett skov. Man arbetar efter en internationell mall som kallas McDonalds-kriterierna, som ger läkaren möjlighet att göra en bedömning utifrån symtom, MR-bilder och ryggmärgsvätskeprov.

Läs mer
En film om MRT vid MS

I den här filmen berättar läkarna Anders von Heijne och Hans Lindå bland annat om..

Läs mer
MRT vid MS-Radiologen Anders von Heijne berättar

Magnetresonanstomografi (MRT) eller magnetkameraundersökning är ett av våra viktigaste verktyg för att ställa diagnosen MS tidigt i sjukdomsförloppet. 

Läs mer