En film om MRT vid MS

Biogen-33003 oktober 2021

I den här filmen berättar läkarna Anders von Heijne och Hans Lindå bland annat:

  • om vikten av att använda MRT i samband med MS
  • hur ofta man bör göra MRT
  • hur själva undersökningen går till 
  • hur det går till när man får svar från MRT-undersökningen


Biogen-33003 oktober 2021
Senast uppdaterad: 2021-11-04