Biogen-22971 juni 2020

Den digitala patienten

”Digitalisering, eller vad vi väljer att kalla det, är en möjlighet. Vi måste bli mycket mer öppna för att prata med varandra och se till att folk bara mår bättre istället för att må pyton.”*

Digitaliseringen av vårt samhälle och sjukvården är ett faktum sedan årtionden. Vi som individer kan samla in omfattande hälsodata om oss själva via moderna IT-lösningar, smartphones och allsköns digitala prylar. Varför använder sig sjukvården inte mer av denna möjlighet att utveckla personcentrerad vård? Är det tekniskt svårt, beror det på legala problem eller saknas helt enkelt intresset?

Detta program handlar om möjligheterna och utmaningarna för sjukvården i mötet med den digitala patienten och vi samtalar med Jenny Christensson, verksam som Chief Patient Officer på ELSA Science.

*Citerat från Jenny Christensson i programmet

Synapsen är en podcast som drivs av läkemedelsföretaget BiogenBiogen-26936 oktober 2019
Senast uppdaterad: 2020-12-21