Biogen-75050 september 2020

MS och graviditet


Programledare Max Eliasson som arbetar på läkemedelsföretaget Biogen diskuterar idag med neurolog Katarina Fink om MS och graviditet. Katarina Fink arbetar som överläkare och neurolog vid centrum för neurologi vid Karolinska universitetssjukhuset. I och med hennes forskningsintresse inom MS och graviditet arbetar hon också mycket med patienter i barnafödande ålder.


Multipel skleros – MS – är en neurologisk sjukdom som drabbar kvinnor dubbelt så ofta som män. MS debuterar ofta i relativt ung ålder och därmed är många av MS-patienterna i ett stadie av livet när de vill skaffa barn. Synen på graviditet, amning och MS har förändrats över tid i takt med att ny kunskap har vunnits och nya läkemedel har tillkommit. Katarina skall i detta program hjälpa mig och dig som lyssnare att bättre förstå vad evidensen säger om graviditet och amning vid MS.


Biogen-75059 september 2020
Senast uppdaterad: 2021-06-23