Biogen-36690 december 2019

Systematisk off labelanvändning av läkemedel

Att läkare använder läkemedel utanför indikation, s.k. off labelanvändning, är en möjlighet inom den fria förskrivningsrätten. Men på senare år har frågan om off-label användning blivit omdebatterad. Det finns flera exempel på systematisk användning av läkemedel utanför indikation i syfte att spara pengar åt sjukvården. Är det patientsäkert? Vems är ansvaret? Hur stämmer det överens med det regulatoriska systemet för läkemedel?

I detta program skall Marianne Tallavaara, Regulatory Affairs Director på Biogen, reda ut begreppen kring de varianter av off labelanvändning som finns och besvara de vanligaste frågorna kring systematisk off labelanvändning och vad den kan få för konsekvenser.

Synapsen är en podcast som drivs av läkemedelsföretaget Biogen. 



Biogen-36804 december 2019
Senast uppdaterad: 2020-12-21