Biogen-40447 januari 2020

Värdet av Real World Evidence och randomiserade kontrollerade studier

Klinisk erfarenhet – det är inte forskning. Forskning bedriver man i studier, antingen är det registerstudier eller randomiserade kontrollerade studier.

För den som är intresserad av läkemedelsfrågor är Real World Evidence (RWE) ett begrepp som ständigt återkommer. Men vad innebär det egentligen och hur bör man värdera evidens baserad på RWE i förhållande till evidens från randomiserade kontrollerade studier (RCT)? Kan man avgöra om läkemedel A är bättre än läkemedel B via RWE eller krävs det en jämförande RCT?

Anders Berglund, Associate Director RWE på Biogen är gästexperten som i detta program bland annat benar ut vad som är evidensbaserad forskning och vad som inte är det. 

Synapsen är en podcast som drivs av läkemedelsföretaget Biogen. Kontaktuppgifter:

Biogen Sweden AB

Kanalvägen 10A, 7tr

194 61 Upplands Väsby

Tel: 08-594 113 60


Email: infosweden@biogen.comBiogen-41775 januari 2020
Senast uppdaterad: 2020-12-21