Magnetkameran avslöjar omärkbara förändringar

 

Magnetkameraundersökningar (MR) gör det möjligt att få fram detaljerade bilder på kroppens olika organ och mjukdelar. Tekniken används bland annat för att upptäcka sådana skador som inte kan ses med röntgen – däribland MS-förändringar i hjärnan och ryggmärgen. 

En magnetkameraundersökning görs av olika skäl, beroende på i vilket skede av MS-sjukdomen personen befinner sig i. I första skedet är det en undersökning som hjälper neurologen att ställa rätt diagnos. 

– Med en bild som visar typiska MS-förändringar är det ganska enkelt att ställa rätt diagnos, berättar Anders von Heijne, överläkare och metodansvarig för magnetkameraundersökningar på Danderyds sjukhus i Stockholm. Med typiska förändringar menar jag både utseendemässigt och var i hjärnan de är lokaliserade. Det är få andra sjukdomar som ser ut som en ”klassisk” Multipel skleros och de är dessutom mer sällsynta. 

Svårare att ställa diagnos är det om MS-förändringarna inte är typiska. Stora MS-förändringar kan exempelvis förväxlas med tumörer. Vad man ser på magnetkamerabilden måste därför bedömas med hänsyn till personens symtom, sjukdomshistoria och övriga undersökningar som görs. 

 

Magnetkamera en gång om året 

Efter att MS-diagnosen har ställts, fortsätter man att göra regelbundna magnetkameraundersökningar för att följa sjukdomsutvecklingen och effekten av eventuell behandling över tid. Svenska MS-Sällskapet, som verkar för att MS-vården i Sverige ska hålla en hög kvalitet, rekommenderar att personer med en skovvis förlöpande MS blir undersökta med magnetkamera minst en gång om året. 

– Det är viktigt att göra den årliga magnetkameraundersökningen, även om patienten står på behandling och mår bra, menar Anders von Heijne. Det kan mycket väl ha uppstått nya förändringar och nya aktiva inflammationer utan att detta har gett några symtom. I sådana fall kan det tyda på att behandlingen inte fungerar som den ska. Idag finns ett antal olika behandlingsmöjligheter för personer med MS och magnetkameran kan underlätta för neurologen att hitta det alternativ som passar bäst för varje individ. 

 

Bra att tänka på inför undersökningen 

För de flesta som har MS blir magnetkameraundersökningarna till en vana, som inte ställer till med större bekymmer. Men för en del personer kan magnetkameraundersökning upplevas som obehaglig. Bland annat bullrar det mycket och det kan kännas trångt i magnetkameratunneln. 

Känner man oro inför undersökningen eller har speciella behov är det viktigt att prata med sin neurolog. Detta är information som är värdefull att skriva in i remissen till röntgenavdelningen. 

– Jag rekommenderar gärna att man som patient själv tar kontakt med röntgenavdelningen en tid innan undersökningen, fortsätter Anders von Heijne. Då kan man få mer information och diskutera praktiska detaljer. Generellt sett är det alltid bra att försöka komma i god tid. 

Efter magnetkameraundersökningen sänds bilderna digitalt tillsammans med ett utlåtande från röntgenläkaren till den remitterande neurologen. Det är neurologen som ger information om vad magnetkameraundersökningen visade och vad det kan betyda utifrån patientens sjukdomshistoria, nuvarande behandling och den fortsatta behandlingsplanen. 

Magnetkameraundersökningen är bara en pusselbit i helhetsbilden, men det är en mycket viktig pusselbit. 

Text: Ingela Andersson 


Biogen-11578 april 2023
Senast uppdaterad: 2023-04-14

Läs mer