RIS – MS utan symptom


RIS vid MS skulle man förenklat kunna beskrivas som MS utan symptom. RIS står för
 Radiologically isolated syndrome och brukar upptäckas av en slump när man gör MR för att utreda någon annan sjukdom som till exempel migrän.

Radiologically isolated syndrome (RIS) innebär att man radiologiskt (t.ex. med magnetkamera) upptäcker MS-liknande lesioner hos en person som inte har några MS-symtom. Detta brukar ske i samband med att man utreder annan diagnos som till exempel migrän.

RIS är en ovanlig företeelse men av dem som diagnostiseras med RIS får en tredjedel MS inom en femårsperiod, oftast med skovvist förlopp. Finns det dessutom fler riskfaktorer som förändringar i likvor/ryggmärgsvätska, kan det finnas anledning att påbörja en MS-behandling. Det tycks dock skilja sig mellan neurologer huruvida och i vilka fall man anser att RIS ska behandlas eller inte.

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer bör hälso- och sjukvården erbjuda patienter med RIS återkommande undersökningar av läkare med betydande erfarenhet av MS samt MR, båda med minst årliga intervall. Skälet är att följa sjukdomsutvecklingen för att kunna anpassa eventuell behandling.

Text: Louise Candert
Foto: iStock

Biogen-11578 oktober 2020
Senast uppdaterad: 2021-02-18

Läs mer