Oklarheter kring tandvårdsstöd till MS-Patienter


MS-patienter missar det tandvårdsstöd som de är berättigade till enligt en kartläggning från Tandläkartidningen. Avgränsningarna kring stödet upplevs oklara och hur många personer som får det varierar mellan landstingen. 

Totalt i landet rör det sig om cirka 55 000 personer med långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar som har rätt till tandvårdsstöd med så kallat F-kort.  Men en kartläggning som Tandläkartidningen gjort visar att 4 av 5 missar tandvårdsstödet. I Västernorrland beräknas cirka 1400 personer vara berättigade tandvårdsstöd och endast 16 % av dessa har tandvårdsstöd. I Stockholm är gruppen 12 000 personer berättigade tandvårdsstödet och 20 % av dessa har tandvårdsstöd.

MS är en av sjukdomarna som berättigar tandvårdsstöd med F-kort. Men det räcker inte att ha diagnosen MS för att vara berättigad till stödet. Det är upp till en läkare att bedöma huruvida sjukdomen är tillräckligt svår för att man ska vara berättigad tandvårdsstöd. 

Flera tjänstemän vittnar i granskningen om att det finns oklarheter kring vad som gäller kring tandvårdsstödet så som att det öppnar för olika bedömningar och att det behövs ett nationellt grepp kring informationen. Maria Johansson, chef vid tandvårdsenheten i Region Östergötland, efterfrågar mer ansvarstagande kring informationsinsatser från Försäkringskassan.  
 


Om tandvårdsstöd


Tandvårdsstöd med F-kort innebär att kostnaden för tandvård ingår i Hälso- och sjukvårdens frikortssystem. För att få F-kort krävs en ansökan samt ett särskilt läkarintyg. Det är upp till läkaren att bedöma huruvida sjukdomen eller funktionsnedsättningen är tillräckligt svår för att det ska gå att motivera att få F-kort. 

Det finns ett antal diagnoser som berättigar tandvårdsstöd med F-kort, men det krävs även en allvarlig funktionsnedsättning som gör det svårt att sköta sin munhygien.
 

 

Text: Oskar Sjöblom
Bild: pixabay.com/cc

Biogen-24049 maj 2020
Senast uppdaterad: 2021-02-18


Läs mer