Ny upptäckt om genetiska ledtrådar med risk för MS

Nya fynd gällande multipel skleros (MS) har gjorts av ett internationellt forskarlag lett av Karolinska Institutet. Man har upptäckt att oligodendrocyter kan spela en annorlunda roll i utvecklingen av MS än vad man tidigare trott. Dessa fynd kan bana väg för nya terapeutiska metoder vid MS.

Man vet sedan tidigare att oligodendrocyten har en viktig roll vid uppkomsten av MS. Sjukdomen orsakas av att kroppens immunförsvar attackerar myelin och oligodendrocyter, vilket medför att signalerna i nervfibrerna fortleds sämre och kan leda till att nervceller dör. Detta tillsammans kan orsaka allvarliga neurologiska funktionsnedsättningar hos patienten med MS. (1)

Ett internationellt forskarlag lett av Karolinska Institutet har gjort nya fynd kring just oligodendrocyternas betydelse vid MS. Man har upptäckt att oligodendrocyter kan spela en annorlunda roll i utvecklingen av MS än vad man tidigare trott. (2)

 

Oligodendrocyter spelar en viktig roll vid MS

Genom att undersöka möss och mänskliga hjärnprover har man nu kunnat visa på en öppen konfiguration av arvsmassan hos oligodendrocyter och deras föregångsceller, nära immungener och i MS-riskassocierade regioner. (2) MS-riskmutationer kan därmed ha en roll i aktiveringen av närliggande gener i oligodendrocyter, och deras föregångare. Det innebär att dessa celler kan spela en viktigare roll i utvecklingen av MS än vad man tidigare har trott. Resultaten öppnar för nya terapeutiska möjligheter genom att rikta behandling av MS mot de här cellerna, för att därmed förhindra att skador uppstår av dessa mutationer. (2)

Sammanfattningsvis tyder den här upptäckten på att risken för multipel skleros både kan visa sig genom felande immunceller men även hos oligodendrocyter och deras föregångsceller. (2)

 


Oligodendrocyt

Oligodendrocyten är den vanligaste celltypen i CNS. Den har bland annat till uppgift att producera myelin. (3)

 

Resultaten har publicerats i tidskriften Neuron. Publikationen kan läsas i sin helhet på nedan länk.

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(21)01089-8

 


Text: Louise Candert
Foto: iStock

 

Biogen-160555 mars 2022
Senast uppdaterad: 2022-04-12

 

Läs mer

Att tänka på vid vaccination om man har MS

Om du har MS och står på en immunmodulerande behandling finns risk att du blir sjuk av vissa vaccin. Neurologen och immunologen Charlotte Dahle förklarar hur det fungerar och vilka vaccin som man inte ska ta vid MS.

Läs mer
Nedsatt kognition ger sämre arbetsförmåga

I den här filmen berättar professor Tomas Olsson om ett enkelt test, SDMT (Symbol Digit Modalities Test) som testar kognitiv förmåga hos personer med MS (multipel skleros). Resultatet kopplas till arbetsförmåga.

Läs mer
Ökad risk för MS vid rökning

Genom åren har man identifierad en rad olika riskfaktorer som ökar risken att insjukna i MS. En av dem är rökning som ökar risken för att insjukna i MS med 50 %. 

Läs mer
Från provrör till färdigt läkemedel

Resan från de allra första molekylerna i ett provrör till ett färdigt läkemedel hos patient är både lång och komplicerad. De allra flesta läkemedelskandidaterna kommer att falla bort under de cirka femton år som krävs innan ett nytt läkemedel godkänns för användning.

Läs mer
Immunsystemet – så funkar det

Varje dag och varje stund utsätts vi för hot i form av virus, bakterier, svampar, parasiter eller andra främmande ämnen i vår omgivning, många med potential att skada oss. Utan ett väl fungerande försvar har vi minimala möjligheter att överleva.

Läs mer
Rökning ökar risken för progressiv MS

Rökning accelererar sjukdomen MS, visar ny forskning från Karolinska Institutet. Personer med MS-diagnos som röker utvecklar progressiv MS snabbare än de som slutar. ”De som fortsatte röka efter sin MS-diagnos utvecklade progressiv MS i snitt 7 år före de som slutade röka vid diagnosen” säger Jan Hillert, en av forskarna bakom studien.

Läs mer
Våra tankar påverkar kroppen

Placeboeffekten är lika gammal som läkekonsten, även om begreppet placebo började användas inom medicinen först på 1900-talet. 

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Magnetkameran har fått en allt viktigare roll vid multipel skleros, MS både för diagnostik och uppföljning men även för utveckling av nya läkemedel. Här berättar forskaren och röntgenläkaren Tobias Granberg om magnetkamerans utveckling.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS del 1

Här får du lära dig grunderna om vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller för dig med MS.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS del 2

Här får du hjälp att sortera bland vaccinen – vilka vaccin du som har MS och en sjukdomsmodifierande behandling kan ta, vilka vaccin du inte kan ta och hur rekommendationerna ser ut.

Läs mer