Ökad risk för MS vid rökning

Genom åren har man identifierad en rad olika riskfaktorer som ökar risken att insjukna i MS. En av dem är rökning som ökar risken för att insjukna i MS med 50 %. Har man dessutom vissa MS-riskgener (HLA-gener) kan risken öka upp till 20 gånger.

– Det är en ganska dramatisk siffra, man kan tänka tvåtusen procent, säger professor Tomas Olsson.

Data kring MS och rökning presenterades på världens största MS-kongress, ECTRIMS i Paris hösten 2017, där Tomas Olsson presenterade data kring MS och rökning men också om hur hjärnskakning i tonåren ökar risken att få MS med 30 %.

I den här filmen berättar Tomas Olsson mer om både kopplingen mellan MS och rökning och till hjärnskakning.

 

Text: Louise Candert

Biogen-32398 mars 2021 
Senast uppdaterad: 2021-03-16

 

Läs mer