Yoga och meditation hjälper vid hjärntrötthet


En studie från Sahlgrenska akademin visar att yoga och meditation hjälper personer som drabbats av extrem hjärntrötthet. Under åtta veckors träning minskade trötthet och stress markant hos försökspersonerna.

Hittills har det inte funnits någon bra behandling mot extrem hjärntrötthet. Forskare vid Sahlgrenska akademin lät därför undersöka om mindfulness-baserad stressreduktion skulle ha någon verkan. Övningarna utgick från yoga, meditation och så kallad kroppsskanning.


Fokus på här och nu

Meditation går ut på att rikta fokus mot här och nu, och inte låta sig störas av bruset runt omkring, vilket ger god vila för hjärnan. Efter åtta veckors träning visade deltagarna upp en signifikant förbättring. I studien var övningarna specialanpassade efter gruppen, eftersom denna typ av deltagare behöver ett lugnare tempo och många repetitioner. En uppföljande studie visar att deltagarna klarade av att fortsätta träna på egen hand, men att resultatet blev bättre om man fortsatte att träna i grupp. Tankar finns kring att utveckla ett webb-baserat träningsprogram som kan nå fler med garanterad ledarkompetens.


 Vad är hjärntrötthet?

• Hjärntrötthet kallas också för mental trötthet eller kognitiv trötthet, och drabbar ofta personer som fått en stroke eller en skallskada, men ibland även personer med neurologiska sjukdomar som exempelvis MS.

• Hjärntrötthet kan komma plötsligt och är en närmast förlamande trötthet som även kan ge koncentrationssvårigheter, ökad känslighet för stress, ljus och höga ljud samt huvudvärk.

Text: Marianne Böckmann

 


Biogen-19199 maj 2021 
Senast uppdaterad: 2022-02-23

Läs mer