Om graviditet på ECTRIMS 2016

Innan 1960-talet rekommenderade man att personer med MS skulle ”avstå graviditet”. Det finns dock inga data som tyder på att kvinnor med MS skulle ha en minskad fertilitet eller ökad frekvens av spontanaborter. Flera studier visar däremot att patienter med MS har en jämförbar situation med kvinnor som inte har MS.

Skovreduktion under graviditet

Gravida kvinnor med MS har samma typ av graviditetssymtom som friska kvinnor. Det är dessutom vanligt att kvinnor med MS inte har skov under graviditeten. Data från PRIMS-studien (254 kvinnor med MS), visade en skovreduktion på cirka 70 % under graviditeten.
Däremot ökar risken för att få skov efter förlossningen.


Förlossningen och barnet

När det kommer till förlossningen och barnets eventuella påverkan av moderns sjukdom, presenterades följande:

  • Barn till mödrar med MS har ofta lägre kroppsvikt.
  • Man ser ingen skillnad på Apgarskalan *mellan barn till kvinnor med MS och friska kvinnor.
  • Det är eventuellt fler barn till mammor med MS som föds genom kejsarsnitt.
  • Man har inte sett någon ökning av missbildningar hos barn till mödrar med MS.

 

Mödravård vid MS

Man menade att kvinnor med MS som blir gravida kan få samma typ av mödra- och förlossningsvård som friska kvinnor. Det sades däremot att i de fall då kvinnor får skov under graviditeten eller drabbas av MS-relaterade komplikationer, finns inga evidensbaserade riktlinjer för val av behandling.

"Our goal as physicians is to help women live lives to the fullest potential, with their disease that we can’t yet cure. This includes experiencing motherhood."

M.K. Houtchens (Brookline, US)

 

*Apgarskalan används vid den bedömning som görs av det nyfödda barnet då man kontrollerar hur barnet mår. Bedömningen görs när barnet är en, fem och tio minuter gammalt och man kontrollerar andning, puls, muskelspänning, hudfärg och hur barnet reagerar.

 

FAKTA:

Om ECTRIMS (European Committee for treatment and research in multiple sclerosis):
Det första ECTRIMS-mötet ägde rum år 1985 i nederländska Nijmegen med ett hundratal deltagare. Bland annat deltog Professor Ian McDonald som 16 år senare skulle få diagnoskriterierna McDonaldkriterierna uppkallade efter sig. 
 

Sammanfattningsvis sades:
Kvinnor med MS har lika lätt att bli gravida som friska kvinnor, de får inte fler spontanaborter och kan få samma mödravård som kvinnor som inte har MS.


Text: Louise Candert

Biogen-26860 september 2021 
Senast uppdaterad: 2022-02-23


Läs mer

God planering gav Malin en tryggare aktivitet

Malin fick sin MS-diagnos 2002, och livet förändrades på flera sätt.

Läs mer
Beställ bok om att bilda familj med MS

Böcker om att bilda familj med MS samt pedagogisk pysselbok för barn kan beställas.

Läs mer
Amning när man har MS

Elisabeth Hjärtmyr är amningsspecialist och när hon ger råd till mammor med MS, handlar det ofta om stöd till att inte amma eller att trappa ner för att starta eller återuppta en behandling.

Läs mer