Bromsmediciner

Det finns flera typer av bromsmediclner som kan ges vid skovvis förlöpande MS - den vanligaste formen av MS. Gemensamt för dem är att de på olika sätt påverkar kroppens immunförsvar. Därmed kan de minska risken för nya skov och det kan också fördröja sjukdomsutvecklingen.

 

Val av bromsmedicin

Många individuella faktorer kan ha betydelse inför valet av bromsmedicin och vad som passar en patient behöver inte passa en annan. Därför är det viktigt att diskutera igenom alla valmöjligheter med sin läkare eller MS-sjuksköterska, innan man fattar sitt beslut om behandling.

 

Sjukdomsaktivitet

Några bromsmediciner är bara godkända för patienter med hög sjukdomsaktivitet, det vill säga som upplever täta skov eller har mycket inflammation i CNS.

 

Biverkningar

Liksom andra läkemedel kan bromsmedlcinerna mot MS ge upphov till biverkningar. Alla behöver Inte uppleva biverkningar, men för vissa individer kan biverkningar vara ett stort problem.

 

Livsstil

MS är en kronisk sjukdom och behandlingen pågår I regel under lång tid. Då är det viktigt med en behandling som passar In i den egna vardagen. Bromsmedlclner kan ges som tabletter, injektioner eller infusioner.

 

Familjeplanering

Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör tala med sin doktor om lämplig behandling.

 


Biogen-28119 februari 2022
Senast uppdaterad: 2022-02-09

Läs mer

Vem kan jag vända mig till för behandling av MS?

Resurserna runt om i landet för att behandla MS skiljer sig åt en del. Om du bor i närheten av en större stad finns det oftast en neurologmottagning som du kan vända dig till..

Läs mer
Neurologens roll i MS-teamet

Neurologen Anette Risedal menar att doktorns roll i MS-teamet är betydelsefull för patienten, men att det är ett teamarbete där flera roller är minst lika viktiga.

Läs mer
Påverka sjukdomsförloppet

För de flesta personer börjar MS som en sjukdom som man bara märker i samband med skov. Mellan skoven fungerar det mesta som vanligt, både på arbetet och på fritiden. 

Läs mer
Rehabilitering vid MS

Det kan vara lätt att tro att MS-behandllng endast består av läkemedel för att bromsa sjukdomsutveckllngen eller för att lindra olika symtom. Men rehabilitering är också en viktig del av behandlingen.

Läs mer