”En stor del av min roll handlar om samtal”

Lotta Sundin Röstberg är MS-sjuksköterska och jobbar på Neurologmottagningen på Gävle sjukhus. Här berättar hon om sin roll i MS-teamet och hur hon som MS-sjuksköterska kan stötta och hjälpa dig som är patient.

Inom Neuroteamet på Gävle sjukhus jobbar de utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Trots att det är ett mindre sjukhus har man sedan 2012 ett MS-team med läkare, neuropsykolog, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, dietist och MS-sjuksköterska. Uroterapeut tar de in vid behov. I samband med att patienten får sin diagnos presenterar sig alla funktioner i teamet och sedan kan patienten ringa dem direkt eller gå via MS-sköterskan, säga Lotta.

–        Många är mitt i livet och kör på, men kanske stöter på patrull senare och är i behov av stöd. Då finns teamet där, säger hon.

Hon menar att patienten ofta börjar med att träffa fysioterapeut och arbetsterapeut. Då kan de framkomma om det finns ytterligare behov av andra i teamet.

Sjuksköterskan i MS-teamet

Sjuksköterskans roll i MS-teamet är högt prioriterad i Socialstyrelsens riktlinjer, men egentligen är rollen ganska otydligt beskriven menar Lotta.

–        Vi sjuksköterskor har nog med åren format rollen själva, efter behov som finns hos våra patienter.

Hon säger att man kan beskriva MS-sjuksköterskan lite som navet som håller ihop teamet, som träffar patienterna regelbundet och som har en helhetsbild. Sjuksköterskan är med och startar och följer upp behandling och ger infusioner till patienter som får sin behandling som dropp. En annan del av MS-sjuksköterskans arbete är telefonrådgivning för dem som behöver ställa frågor eller fråga om råd.

 

Sjuksköterskebesöket

Lotta Sundin Röstberg försöker träffa MS-patienterna minst en gång per år. Både de patienter som står på behandling och de som inte längre gör det. Hon säger att hon tyvärr kan uppleva att de som inte längre står på behandling och gått in i en sekundär fas av sin sjukdom inte kallas på besök i samma utsträckning. Det är något som man jobbar på att förändra eftersom man kan göra mycket även för den gruppen med stöd, råd och symtomatiskbehandling. För den här patientgruppen kan även övriga teammedlemmar ha en stor roll. På mottagningen där Lotta arbetar använder man PER (Patientens Egen Registrering) i MS-registret. Förutom att ta prover och blodtryck går de tillsammans igenom vad patienten har registrerat i PER innan besöket, vilket utgör ett underlag för samtalet. Det blir ett systematiskt sätt att gå igenom alla delar och då kommer det upp om det finns några problem med exempelvis tarmen, sexualitet eller annat, menar Lotta.

–        En del som kommer vill bara kolla vad som hänt och få lite omvärldsspaning, när de kommer för besök, säger Lotta Sundin Röstberg.

 

Samtal och rådgivning

En stor del av sjuksköterskans roll är samtal och rådgivning. Det kan handla om allt från stöd och hjälp med vardagliga frågor om hur man får ihop livet, familjeplanering och graviditet, menar Lotta. Men det kan också handla om hur man kan tänka kring utbildning och jobb.

Lotta säger att hon gärna vill peppa sina patienter till att följa sina drömmar. Men ibland måste hon avråda till ett visst yrke och det är den svåraste biten med hennes jobb, att kunna förutspå vad som kommer fungera för en viss person i framtiden.

–        Med dagens effektiva behandlingar är det trots allt många som kan leva på med sina liv och inte tänka så mycket på sin MS. Och det är ju bra! säger Lotta Sundin Röstberg.

 

MS-SKOLA (AVSTAMP)

På Lottas arbetsplats försöker de regelbundet ha MS-skola via AVSTAMP*.

Lotta är sammankallande och den person i teamet som håller i MS-skolan.

Vid den första träffen är anhöriga med. Sedan är det bara patienter. Alla funktioner i teamet håller i en egen del där de tar upp hur de kan hjälpa patienterna utifrån sin profession.

Lotta berättar att MS-skolan är ett populärt inslag där deltagarna både är nyinsjuknade och personer som haft sin MS en tid. Hon menar vidare att vissa har behov av att träffa andra i samma situation och att det inte är ovanligt att gruppen fortsätter att träffas efter kursens slut. Det här även hänt att patienter ”funnit” varandra på dagvårdsmottagningen och blivit vänner.

Men Lotta upplever att med dagens effektiva behandlingar är behovet inte lika stort som det tidigare varit utan att det blivit vanligare att man fortsätter med sitt liv och inte tänker så mycket på att man har MS

*AVSTAMP är en kurs för nyinsjuknade i MS i ett format som tagits fram av Neuroförbundet. Läs mer om AVSTAMP >>

 

Text: Louise Candert

Foto: Henrik Rådmark

 

Biogen-28119 januari 2020
Senast uppdaterad: 2020-12-21

Läs mer

Vem kan jag vända mig till för behandling av MS?

Resurserna runt om i landet för att behandla MS skiljer sig åt en del. Om du bor i närheten av en större stad finns det oftast en neurologmottagning som du kan vända dig till..

Läs mer
Så jobbar vi i MS-teamet

Hur ett MS-team ser ut och vilka funktioner som ingår ser olika ut på olika sjukhus och på olika ställen i landet. 

Läs mer
Neurologens roll i MS-teamet

Neurologen Anette Risedal menar att doktorns roll i MS-teamet är betydelsefull för patienten, men att det är ett teamarbete där flera roller är minst lika viktiga.

Läs mer
Bromsmediciner

Det finns flera typer av bromsmediclner som kan ges vid skowis förlöpande MS - den vanligaste formen av MS.

Läs mer
Påverka sjukdomsförloppet

För de flesta personer börjar MS som en sjukdom som man bara märker i samband med skov. Mellan skoven fungerar det mesta som vanligt, både på arbetet och på fritiden. 

Läs mer
Rehabilitering vid MS

Det kan vara lätt att tro att MS-behandllng endast består av läkemedel för att bromsa sjukdomsutveckllngen eller för att lindra olika symtom. Men rehabilitering är också en viktig del av behandlingen.

Läs mer