Så jobbar vi i MS-teamet

 

–  Genom teamet kan vi snappa upp behov som patienten själv inte har identifierat och vi kan lättare se ”hela patienten”. Det kan annars bli lätt att man bara fokuserar på behandling, säger MS-sjuksköterskan Lotta Sundin Röstberg när hon beskriver fördelarna för MS-patienten med att ha ett MS-team att vända sig till.

MS-teamen ser olika ut på olika ställen i landet, på en del ställen ingår många olika yrkesgrupper i teamet medan det på andra ställen inte finns något team alls. Här kan du läsa om tanken med MS-teamet och vilka funktioner som kan ingå.

 

– Vi jobbar tillsammans under samma tak och utifrån ett klart uppdrag, säger MS-sjuksköterskan Lotta Sundin Röstberg. På Gävle sjukhus, där hon arbetar, träffas MS-teamet en gång per vecka. Då diskuteras patienterna och hur de bäst kan få den hjälp de behöver utifrån de olika yrkesroller som finns i teamet.

Alla patienter behöver inte alla funktioner i MS-teamet och ofta uppstår olika behov längs vägen.

– Många är mitt i livet och kör på, men kanske stöter på patrull senare och är i behov av stöd. Då finns teamet där, säger Lotta Sundin Röstberg.

 

MS-teamet

Hur ett MS-team ser ut och vilka funktioner som ingår ser olika ut på olika sjukhus och på olika ställen i landet. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för MS bör hälso- och sjukvården erbjuda tillgång till ett multidiciplinärt team för personer med multipel skleros, MS. Teamet består av olika yrkesgrupper som samarbetar med patientens behov i centrum. 

Dessa funktioner kan ingå. Fråga din MS-sjuksköterska om hur MS-teamet är uppbyggt på din klinik.

 • Läkare: Neurologen ställer diagnos och är ansvarig för den medicinska behandlingen. Vid läkarbesök diskuteras frågor som har med behandlingen att göra som hur den fungerar och om det finns några biverkningar. Man pratar även om vad patienten har för symtom och hur MR-bilderna såg ut. 
  I MS-teamet kan även en rehabiliteringsläkare ingå. Läs mer>> 

 • MS-sjuksköterskan är navet i teamet. Hen är ofta den person som har mest kontakt med patienten och som förmedlar kontakt med de andra i teamet efter behov. Sköterskan ställer andra frågor till patienten än läkaren. Hen frågar till exempel hur det fungerar på jobbet, hur det är med blåsa- och tarm och hur sexlivet fungerar. Hen gör tester som rör livskvalitet och hjälper patienter som får sin behandling via dropp. 
  I den här artikeln berättar Lotta Sundin Röstberg mer om rollen som sjuksköterska i MS-teamet Läs mer>>

 • Fysioterapeuten (sjukgymnasten) kan hjälpa till att skräddarsy träning för den enskilda patienten för att patienten ska kunna bibehålla funktioner. Hen kan också ge tips och råd om träning som är lämplig. Fysioterapeuten kan skriva ut träning på recept (FAR). 
  I den här artikeln berättar fysioterapeuten Anna Wickström om den viktiga balansen mellan aktivitet och vila Läs mer>>

 • Arbetsterapeuten kan hjälpa till att kartlägga behov och att hitta balans i vardagen. Det kan vara frågor som hur man kan hushålla med sin energi för att orka vid till exempel MS-trötthet/fatigue. Ett annat exempel som arbetsterapeuten kan hjälpa till med är hjälp med minneshjälpmedel om man har kognitiva svårigheter och svårt med minnet. Hen kan också bistå med olika hjälpmedel för att underlätta på arbetsplatsen och/eller i hemmet.
  Läs arbetsterapeuten och rehabkoordinatorn Berit Fritzins tips och råd för hur du får det att fungera på arbetet och hittar balans i vardagen Läs mer>>
  Du kan även se en film vilken hjälp du kan få av arbetsterapeuten  Till filmen>>
 • Psykologen: Det finns två sorters psykologer som jobbar med MS, ”vanliga” traditionella psykologer och neuropsykologer. Neuropsykologen gör tester och kognitiva utredningar. Hen kan till exempel hjälpa till vid kognitiva bekymmer då mer omfattande utredningar behövs. Det kan till exempel vara för att visa en arbetsgivare eller Försäkringskassan att man har svårt att sitta i kontorslandskap utan att bli störd. Det finns även traditionella psykologer som jobbar med terapi för kris och stöd. 
  Här berättar psykologen Karin Petterson om krisen vid MS Läs mer>>

 • Kuratorn kan också vara en extra samtalskontakt. Man kan behöva prata med någon som är utanför familjen och få en utomståendes perspektiv, även om man om har ett nätverk av personer kring sig. Kuratorn kan också hjälpa till med sociala rättigheter och arbetsrelaterade frågor. 

 • Uroterapeuten kan hjälpa till om man har bekymmer med urinblåsan. Det kan vara att man har täta trängningar och springer ofta på toaletten, har urinläckage eller problem med urinvägsinfektioner. Vid dylika bekymmer kan man få remiss till en uroterapeut. 
  I den här artikeln berättar uroterapeuten Anna Martinson de Cárdenas om blåsbesvär vid MS, något som är ett vanligt problem Läs mer>>

  När det gäller problem med tarmen, som också är vanligt vid MS, kan du fråga din neurolog eller MS-sköterska om råd. Du kan även vända dig till primärvården.I den här artikeln kan du läsa mer om vanliga problem med tarmen vid MS och vad du själv kan göra Läs mer>>

 • Dietisten kan hjälpa till med kostråd om det finns behov. Det finns inga särskilda viktproblem kopplade till MS och inte heller några särskilda kostföreskrifter. Man rekommenderar sund kost, men det finns inga vetenskapliga belägg för vad man ska äta.
  MS-sköterskan kan hjälpa till med en remiss till en dietist om det finns behov. 
  Här kan du läsa om dietisten Johanna Malmquist, som själv har MS, råd till dig som har MS Läs mer>>

  Se även filmer med kostråd Till filmerna>>


 • Logopeden utreder och diagnostiserar tal och sväljsvårigheter. Hen kan till exempel också hjälpa till om luften inte räcker till när man pratar eller att man inte hittar ord.
  MS-sköterskan kan skriva remiss till en logoped om det finns behov. 

 • Sexologen kan vara till hjälp om man har svårigheter i samlivet. Något som är vanligt vid MS, men som man inte pratar så mycket om. Det kan vara bra att känna till att sexuella svårigheter kan ha en koppling till MS och att det finns hjälp att få. MS-sköterskan kan hjälpa till att skriva remiss eller förmedla kontakt med en sexolog.  


  Läs mer om sex med MS i den här artikeln där sexologen Dorte Forsell beskriver vad eventuella problem med samlivet kan bero på och hur man kan hantera dem. Hon vänder gärna på begreppen för att få dig att tänka i nya banor. Läs mer>> 

  Se även filmen där Dorte Forsell berättar om sexuell dysfunktion vid MS Till filmen>>

 

Ytterligare stöd för dig med MS

Din MS-sköterska kan hjälpa dig med stöd för dina barn, rehab och fysisk träning på recept.

 • Barnombud
  Många med MS har familj. Och hur man som MS-sjuk förälder än beter sig kommer barnen att påverkas i någon mån. De kanske får ta större ansvar hemma än jämnåriga kompisar. 
  Hur barnen mår och deras situation är viktig att fånga upp. Det kan till exempel göras genom att barnet få träffa barnombudet. 
  Prata med din MS-sköterska om du har barn som du tror skulle behöva prata med ett barnombud. 

 • Rehab
  Vad man har rätt till när det gäller rehab kan se olika ut beroende var man bor i landet. I Stockholm har man till exempel rätt till rehab vartannat år. Rehab kan också se olika ut, som till exempel dagrehab då man går några dagar i veckan under en längre period eller inneliggande rehab som är mer sammanhängande. Rehab kräver en relativt omfattande remiss.
  Fråga din MS-sköterska vad du har rätt till. 

 • FAR (fysisk aktivitet på recept)
  All legitimerad personal kan skriva ut FAR (fysisk aktivitet på recept) vilket innebär att du kan få recept på träning och dessutom få lite rabatt på vissa träningsanläggningar. FAR följs upp som vilket medicinskt recept som helst. 
  Fråga din MS-sköterska om du vill veta mer. Kontakt med MS-teamet

Ta kontakt med MS-sjuksköterskan du vill få kontakt med någon av funktionerna i MS-teamet. Hen kan hjälpa dig med vidare kontakt eller remiss om det behövs. MS-sköterskorna brukar kunna nås per telefon, men du kan också logga in med ditt bank-id på 1177/Mina vårdkontakter och mejla din MS-sjuksköterska.

Det är viktigt att komma ihåg att du kan höra av dig till MS-sköterskan om vilken fråga eller vilket problem som helst. MS-vården finns till för din skull – för att stötta och hjälpa dig i de frågor som du behöver hjälp med.

 

Text: Louise Candert
Foto: Johnér

 

Biogen-28119 januari 2020
Senast uppdaterad: 2020-12-21

 

Läs mer

Vem kan jag vända mig till för behandling av MS?

Resurserna runt om i landet för att behandla MS skiljer sig åt en del. Om du bor i närheten av en större stad finns det oftast en neurologmottagning som du kan vända dig till..

Läs mer
Neurologens roll i MS-teamet

Neurologen Anette Risedal menar att doktorns roll i MS-teamet är betydelsefull för patienten, men att det är ett teamarbete där flera roller är minst lika viktiga.

Läs mer
"En stor del av min roll handlar om samtal"

Lotta Sundin Röstberg är MS-sjuksköterska och jobbar på Neurologmottagningen på Gävle sjukhus. 

Läs mer
Bromsmediciner

Det finns flera typer av bromsmediclner som kan ges vid skowis förlöpande MS - den vanligaste formen av MS.

Läs mer
Påverka sjukdomsförloppet

För de flesta personer börjar MS som en sjukdom som man bara märker i samband med skov. Mellan skoven fungerar det mesta som vanligt, både på arbetet och på fritiden. 

Läs mer
Rehabilitering vid MS

Det kan vara lätt att tro att MS-behandllng endast består av läkemedel för att bromsa sjukdomsutveckllngen eller för att lindra olika symtom. Men rehabilitering är också en viktig del av behandlingen.

Läs mer