Sex och Samlevnad


Sex innebär olika saker för olika människor, men det är ofta en mycket viktig del av livet och I relationen med partnern. Många personer med MS kan dock uppleva att sjukdomen på flera sätt påverkar sexlivet och att dessa problem kan förekomma även I tidiga stadier av sjukdomen.

MS kan exempelvis ge olika fysiska symtom som direkt påverkar förmågan att genomföra ett samlag. Sjukdomen kan också indirekt ha en inverkan på såväl sexlust som parrelationen i stort.

Den sexuella lusten sitter inte i könsorganet, vilket man kanske tror. Den uppstår i lustcentrat i hjärnan. Om nervvävnad i lustcentrat skadas påverkas också den sexuella lusten. Även nervbanorna kan skadas, vilket kan medföra att impulser mellan hjärna och könsorgan inte kommer fram på rätt sätt. Den här kommunikationen måste fungera för att man ska kunna få orgasm eller utlösning. Det kan även innebära att känseln och därmed förmågan att uppfatta sexuell stimulans blir nedsatt.

Det kan vara svårt både för personen som har MS och hans eller hennes partner att anpassa sig till de nya omständigheter som sjukdomen innebär för relationen. Dels har man för liten kunskap om vad som sker i kroppen, dels är de flesta människor inte vana vid att tala om de praktiska sexuella handlingar som kan behöva anpassas.

 


Biogen-42896 februari 2022
Senast uppdaterad: 2022-03-01

 

Läs mer

MS, sex och samlevnad

– Det finns flera symtom som kan påverka sexualitet och samlevnad negativt vid MS. 

Läs mer
Sex när man har MS

Dorthe Forsell är sjuksköterska och sexualrådgivare på Neurologimottagningen, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Läs mer
Film: Sex med MS

Dorthe Forsell är sjuksköterska och har jobbat i många år som sexualrådgivare inom neurologi. 

Se filmen