Biogen-06550 februari 2021

Film: Sex med MS

Dorthe Forsell är sjuksköterska och har jobbat i många år som sexualrådgivare inom neurologi. I den här filmen vidgar hon vyerna när det gäller sexualitet, slår hål på normer och ger exempel på sexuella gaspedaler. Utgångspunkten är lösningar på sexuella problem vid MS – för sexuell dysfunktion är vanligt vid MS.

I den här filmen berättar Dorthe Forsell att 50–90 % av alla med MS upplever sexuell dysfunktion ibland eller permanent. Det är med andra ord ganska vanligt.

Hon säger vidare att när man har sexuella problem är det viktigt att vidga sina vyer och upptäcka att sex är så mycket mer än bara samlag. Hon slår hål på normer kring sexualitet, ger exempel på sexuella gaspedaler och menar att det handlar om att hitta sitt eget ”script”.

 

Relaterade artiklar:

MS, sex & samlevnad,

– Det gäller att hitta nya förhållningssätt till sex, vara nyfiken och våga utforska vad man kan göra istället för att fokusera på det som inte fungerar, säger Dorthe Forsell.

Läs artikeln här.

 


Biogen-06550 februari 2021 / Biogen-42896 februari 2022
Senast uppdaterad: 2022-03-01

 

Läs mer

MS, sex och samlevnad

– Det finns flera symtom som kan påverka sexualitet och samlevnad negativt vid MS. 

Läs mer
Sex när man har MS

Dorthe Forsell är sjuksköterska och sexualrådgivare på Neurologimottagningen, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Läs mer