Sex när man har MS

Dorthe Skovgaard Forsell är sjuksköterska och jobbade tidigare som sexualrådgivare i Neurosjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Sexualrådgivaren Dorthe Forsell vänder gärna på begreppen när hon pratar om sexualitet.

­– Vem har sagt att samtidig orgasm är det bästa? Vem har sagt att samlag alltid måste ingå i sex? undrar hon.
Och det är kanske så man måste göra när man drabbats av sexuell dysfunktion som många personer med MS gör – vända på begreppen och börja om.

 

 

”Sexualiteten är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller så väl man som kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter.

Sexualiteten är inte synonymt med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och inte heller summan av våra erotiska liv. Dessa kan, men behöver inte, vara en del av vår sexualitet.

Sexualiteten är så mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Den uttrycks i vårt sätt att kunna och väcka känslor samt att röra vid varandra.

Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar – och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.”

 

WHO:s definition av sexualitet

 

 

 

Att drabbas av någon form av sexuell dysfunktion vid MS är vanligt. Det beror på fysiologiska sexuella förändringar som orsakas av sjukdomen.

Hon hänvisar till WHO:s definition (se ovan) och poängterar att sex inte är synonymt med samlag/penetrering, utan kan vara så oändligt mycket mer. När hon pratar om sex och sexualitet menar hon det stora vida begreppet av sex, som lika väl kan handla om att ligga nakna bredvid varandra.

 

Normer och script för hur sex ska vara

Dorthe Forsell upplever att många av samtalen hon har på sin mottagning handlar om normer.

– Och det har att göra med att väldigt många som kommer till mig egentligen inte har något problem med sin sexualitet. Dom har problem med att deras MS ställer till det för deras sexualitet.

Med det menar hon att de normer och förväntningar vi har på sex kan ställa till det för oss. Detsamma gäller med scriptet för sex. Med script menas en socialt konstruerad guide som människor använder för att styra sitt beteende och sina sociala upplevelser och erfarenheter.

Men enligt två australiensiska forskare, som Dorthe Forsell hänvisar till, är scriptet för sex tyst. Vi pratar inte om det och förväntas helt enkelt kunna läsa varandras tankar.

 

–        Ska vi ha sex med någon ny så blundar vi och hoppas att det funkar att göra samma sak som förra gången det var lyckat.

 

Dorthe Forsell ger ett exempel med ett par som precis har träffat varandra och som ska gå på restaurang. De pratar om hur många rätter de ska beställa och hur de ska lägga upp middagen så att den blir så lyckad som möjligt.

– Men hade de nu gått hem och haft sex med varandra i stället, är det väldigt sällan man sätter sig vid köksbordet och pratar igenom vad man tycker om innan.

 

 

Dorthe Forsell

 

Spontansexmyten

Dorthe Forsell berättar vidare om spontansexmyten som vi hela tiden får bekräftad genom filmer, serier och böcker och som alltid ser ut på samma vis.

Pojke träffar flicka, lust uppstår ögonblickligen – samtidigt och ömsesidigt. Ett sexuellt förspel följs av samlag och senare samtidig orgasm. Båda är fullkomligt tillfredsställda och uttrycker efteråt att det var det bästa sex de haft.

Dorthe Forsell återgår snabbt till verkligheten genom att prata onsdagssexet som troligtvis inte lever upp till spontansexmyten. Hon undrar vem som har bestämt att samtidig orgasm skulle vara det finaste.

 

Måste man ha lust?

Ett viktigt ämne som Dorthe Forsell gärna uppehåller sig vid är lust. Många av de problem som diskuteras på hennes mottagning handlar just om lust. Där gör hon en viktig skillnad mellan icke lust och olust. Med icke lust menas att lusten finns men inte just nu, medan olust är att man inte kan eller vill. Det är viktigt att förstå den skillnaden. Någon som har icke lust kan hitta sätt att få lust på.

–  Måste man ha lust att ha sex? Då är det så att lust bara ska poppa upp. Då kanske man ska fråga sig; Vad får jag lust av? säger Dorthe Forsell. Om nu inte lust är något som bara dyker upp av sig själv mitt i vardagen, kan man planera in sex i almanackan och prioritera att ha sex. Hon ger exempel på par som hon gav rådet att ha planerat sex och som det fungerat för. De har sedan fortsatt med inplanerat sex.


Sexuell dysfunktion

Det är med alla de här normerna, scripten och förväntningarna i bagaget som man ska försöka komma till rätta med sexuell dysfunktion.

– När man fått en sexuell dysfunktion är det lite som att börja om från början igen. Och så är det för många personer med MS.

Dorthe Forsell tar upp olika skäl till sexuella dysfunktioner som kan vara primära (nedsatt lust, smärta i samband med sex, orgasmproblematik med mera), sekundära dysfunktioner (fysiologiska förändringar men på andra ställen av kroppen som exempelvis fatigue, smärta, blås- och tarmfunktion, spasticitet) samt tertiära dysfunktioner (sviktande självkänsla, negativ kroppsuppfattning, upplevd sänkt attraktionskraft med flera). Att jobba med lust, att planera in sex i almanackan eller att till exempel ta hjälp av olika sexuella hjälpmedel kan då vara till hjälp. Man kan också prata med sin MS-sköterska för att be om remiss till en sexualrådgivare eller sexolog.

 

Det viktigaste tycks dock vara att kommunicera med varandra. Ofta behöver man använda sin fantasi och tänka nytt, vilket kan vara nog så svårt. Man kanske behöver byta roller och att den andre parten tar initiativet till sex. Det handlar också om att planera och prioritera och att inte minst att omförhandla script och normer för att hitta sina egna.

Men för att få till en förändring måste man ju testa så ”just do it” som Dorthe Forsell säger.

 

Text: Louise Candert


Biogen-42896 februari 2022
Senast uppdaterad: 2022-03-01

 

Läs mer

MS, sex och samlevnad

– Det finns flera symtom som kan påverka sexualitet och samlevnad negativt vid MS. 

Läs mer
Film: Sex med MS

Dorthe Forsell är sjuksköterska och har jobbat i många år som sexualrådgivare inom neurologi. 

Se filmen