Kognitiva problem vid MS – träning, tid och lugn miljö ger resultat


Kognitiva symtom förekommer hos cirka hälften av alla personer med MS. De påverkar såväl arbetslivet som sociala situationer. Kognitiv träning, mer tid till uppgiften och färre störande faktorer kan vara en hjälp på vägen.

Människans förmåga till språklig kommunikation, koncentration, abstrakt tänkande, inlärning och minne brukar kallas kognitiv förmåga. Ordet kognition kan härledas ur det latinska ordet ”cognoscere” som betyder lära. Enkelt uttryckt kan man beskriva våra kognitiva funktioner som de vi använder när hjärnan hanterar information, d.v.s. något vi gör otaliga gånger varje dag såväl på arbetet som i sociala sammanhang.

– Kognitiva problem kan därför upplevas som en starkt bidragande orsak till handikapp vid MS, menar Ia Rorsman, psykolog och specialist i neuropsykologi på Neurologiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

– Detta medför också att personer med kognitiv nedsättning inte är yrkesarbetande eller socialt aktiva i samma utsträckning som kognitivt opåverkade personer, oberoende av fysisk funktionsstatus, förklarar Ia Rorsman.
 

Hälften drabbas

Kognitiva symtom förekommer hos cirka hälften av alla personer med MS. Studier visar en variation på 40-65 %, där besvären i allmänhet är vanligare och mer uttalade vid progressiv sjukdom än vid skovvis förlöpande MS.

– Vi kan också vända på det och säga att cirka hälften inte drabbas, säger Ia Rorsman med ett leende och tillägger att endast några få får allvarliga problem och problemens karaktär varierar stort från person till person.

Hon berättar vidare att symtomen kan uppträda tidigt, cirka 25 procent får dem redan vid debut, medan vissa inte får några symtom alls trots långvarig sjukdom.

– Man har bara kunnat påvisa svaga samband mellan kognitiva problem, fysisk funktionsnivå och sjukdomens duration. Dock ökar risken för kognitiva problem ju längre tid man har haft sjukdomen. Men det finns många patienter som inte får kognitiva besvär trots långvarig sjukdom, förklarar Ia Rorsman.
 

Mer tid hjälper

- När kognitiva funktioner blir påverkade är det ett större handikapp än vad man kan tro, menar Ia och tillägger att såväl arbetsliv som umgänge och aktiviteter påverkas.

Vanliga kognitiva symtom vid MS är:

 • Uppmärksamhetsproblem
 • Minnesstörningar
 • Svårigheter med planering och problemlösning
 • Långsamt tanketempo

Kognitiva problem kan bland annat medföra att man får svårare att hålla många bollar i luften och inte känner sig lika snabb i tanken. Det kan t.ex. vara svårt att planera, prioritera och selektera. En del personer upplever att de inte riktigt känner igen sig själva längre och drar sig därför undan sociala aktiviteter.

Miljöer med mycket ljus och ljud kan kännas krävande. En enkel sak som att gå och handla i varuhus blir svår. Röster och ljud i kontorslandskap gör att man kan få svårt att fokusera på sina arbetsuppgifter.

 Ia Rorsman menar dock att mycket av detta kan hanteras och att det är viktigt att anhöriga och arbetsgivare förstår att det finns åtgärder som underlättar. Många svårigheter försvinner om man t.ex. får mer tid på sig och minskar de störande faktorerna.

- En del patienter kan prestera precis lika bra som friska bara de får lite mer tid på sig, förklarar hon.
 

Många orsaker

Hur upptäcks kognitiva problem?

- Ofta är det patienten som uppmärksammar och vill få en bedömning. Det är viktigt att ta deras upplevelser på allvar och ta reda på orsaken till de upplevda problemen, säger Ia Rorsman.

Subjektiva kognitiva besvär behöver inte bero på MS utan kan även vara en följd av sömnbrist, fatigue och/eller depression.

- I studier har man sett att MS-patienter som är deprimerade upplever kognitiva besvär. När de sedan behandlats för sin depression så tycker de att de kognitiva besvären har blivit bättre. Någon förbättring har dock inte kunnat visas med objektiva tester, berättar Ia Rorsman.

- Därför beaktar och utvärderar vi alla aspekter när patienter med MS uttrycker kognitiva besvär i vardagen. Bekräftas problemen ger vi tips på hur man kan underlätta tillvaron. Hittar vi inga så lugnar vi patienten med det.
 

Kognitiv träning

Det finns olika sätt att träna sin kognitiva förmåga, som t.ex. drillträning på dator eller träningsmetoder där man t.ex. lär sig:

 • att kompensera för funktioner som är nedsatta
 • att hitta knep som underlättar
 • minnestrategier

Även psykologisk behandling för ökad acceptans och bättre psykiskt mående kan vara till hjälp.

– När patienter frågar mig vad de ska träna på brukar jag svara att de ska göra sådant som de tycker är roligt och arbeta med det så att det blir lite jobbigt. Man har nämligen sett i studier på andra patientgrupper att frekvent och intensiv,  ”lite jobbig” träning ger bäst effekt, säger Ia Rorsman och ger en rad exempel:

 • Tycker du om att läsa böcker, läs och skriv sedan ett referat eller sammanfatta och återberätta boken för någon.
 • Tycker du om att lyssna på nyheter, referera dem eller prova att lägga så många namn som möjligt på minnet.
 • Tycker du om matematik, räkna ihop priset på varorna i kundvagnen när du handlar.
   

Utmana lagom

Ia Rorsman berättar att man sett positiva resultat på inlärning, uppmärksamhet och minne i träningsprogram på personer med MS. Kombinationen motion och kognitiv träning, d.v.s. att utmana sig genom att göra två saker samtidigt som att t.ex. promenera och räkna har visat sig vara effektiv träning för äldre personer med kognitiva problem men är ännu inte systematiskt prövat på MS patienter.

- Man ska helt enkelt se till att inte bli tankelat och våga utmana sig själv. Det mår vi alla bra av. Det är dock viktigt att man hittar sin egen nivå på utmaningarna. Det får inte vara för svårt, men lite jobbigt måste det vara, betonar Ia Rorsman.

 

Text: Susanne Romberg

 


Biogen-42670 mars 2022
Senast uppdaterad: 2022-03-09

Läs mer

Följ med på MS-yoga

Se filmen och testa det här korta MS-yogaprogrammet som leds av yogainstruktören Malin Schulz.

Läs mer
Resa med MS

Att resa med MS utgör inget hinder – men kräver kanske lite mer planering. Här har vi samlat tips, råd och inspiration.

Läs mer
Du och din partner

Kanske hade du din partner med dig redan när du fick diagnosen. I den stunden behövde han eller hon inta en stödjande roll och kanske ta till sig fakta kring sjukdomen du fick av din läkare, men som du inte var mottaglig för just då.

Läs mer
Din omgivning

Din möjlighet att förändra saker i livssituationen går hand i hand med den egna och omgivningens förståelse. Det krävs mod och styrka att berätta för andra om din situation.

Läs mer
MS och ditt jobb

Många är mitt i livet med arbete och familj när de får sin MS-diagnos. Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera sin arbetssituation. 

Läs mer
Var delaktig i din vård

Som du kanske känner till har du rätt till en god vård av din MS, du har rätt att vara delaktig i vården och att tillsammans med vårdpersonalen planera din vård.

Läs mer
Dietistens tips - så äter du rätt när du har MS

Det finns ett stort intresse för kost bland MS-sjuka. Någon specialkost rekommenderas inte till personer med MS, men det är ändå viktigt att tänka igenom vad du äter.

Läs mer
Så förstår du läkemedelsspråket

I bipacksedeln och på FASS.se kan du läsa om hur ditt/dina läkemedel fungerar. Där kanske du stöter på några nya ord. I ordlistan nedan finner du förklaringar till några av de ord som ofta används tillsammans med läkemedelsanvändning.

Läs mer
Hantera stressen

För många med MS förvärras symtom som muskelspasmer, smärta och hjärntrötthet vid stress. Men det finns verktyg som kan minska kroppens stressreaktioner.

Läs mer
Raw food - gott, hälsosamt & näringsrikt

Sugen på något nytt? Byt ut din frukost mot raw food och få en bra start på
dagen.

Läs mer
Bemästra din fatigue: Känn efter, planera och prioritera!

Det går att påverka besvären av fatigue, MS-tröttheten som många upplever som det mest funktionshindrande symtomet vid MS.

Läs mer
Träna hemma

En starkare kropp klarar bättre av vardagens utmaningar, men ibland är det svårt att hitta tid och motivation att ge sig iväg till gymmet.

Läs mer
Tillbaka till en bättre vardag

Vindarna blir kyligare och kvällarna mörkare. Den förestående hösten och den stundande vardagen gör sig påmind.

Läs mer
Sofias bästa träningstips

Sofia Norgren fick sin MS-diagnos 2014. Idag sju år senare springer hon Marathon och vill inspirera andra med MS att träna i någon form. Här ger hon sina bästa träningstips för dig som har MS.

Läs mer
”Jag ser en klar skillnad på patienterna som tränar”

– Jag pratar med alla mina patienter om träning, säger neurologen Anders Funkquist.

Han berättar hur han resonerar, var han hämtar sin kunskap och om vinsterna han ser på MS-patienter som tränar.

Läs mer