Så förstår du ”läkemedelsspråket”


I bipacksedeln och på FASS.se kan du läsa om hur ditt/dina läkemedel fungerar. Där kanske du stöter på några nya ord. I ordlistan nedan finner du förklaringar till några av de ord som ofta används tillsammans med läkemedelsanvändning.

Liten läkemedelsordlista

Administreringsväg
Läkemedel kan tillföras kroppen på olika sätt, genom olika administreringsvägar. Det kan till exempel ges via munnen (oralt), via ett blodkärl (infusion eller intravenös injektion) eller via ändtarmen (rektalt).

Beredningsform
Den substans som ger läkemedlet dess effekt kan vanligtvis inte ges som den är. Ämnet måste ges i en form som gör att det kan komma till den del av kroppen där det ska verka. Ämnet ska även vara lätt att dosera och använda. För att detta ska fungera ges läkemedel i olika beredningsformer som t.ex. tablett, salva eller injektionsvätska. För att det ska vara möjligt att ta fram dessa olika former av läkemedel behövs olika tillsatser eller det man kallar hjälpämnen. I en kortisonsalva kan det till exempel vara vaselin, paraffin och konserveringsmedel.

Biologiska läkemedel
Ofta mycket komplexa läkemedel som framställts ur material av biologiskt ursprung som levande celler eller vävnad. Vacciner är exempel på biologiska läkemedel.

Biosimilars
Ett läkemedel som liknar ett redan godkänt biologiskt läkemedel. Den komplexa tillverkningsprocessen av biologiska läkemedel leder till en viss variation, vilket innebär att man inte kan göra exakta kopior. Biosimilars är alltså inte att betrakta som generika (kopia av syntetiskt framställt läkemedel) utan varje biosimilar är ett unikt läkemedel.

Biverkning
En icke önskad eller förväntad effekt av ett läkemedel som vanligtvis är negativ.

Farmakodynamik
Hur läkemedlet påverkar kroppen, det vill säga hur läkemedlet ger sin effekt (till exempel genom att binda sig till speciella receptorer).

Farmakokinetik
Hur kroppen påverkar läkemedlet, det vill säga hur läkemedlet tas upp, tas om hand och hur det till sist utsöndras.

Farmakologi
Vetenskapen om läkemedel.

Generika
När patentet, efter ett antal år, går ut för ett läkemedel kan andra läkemedelsföretag göra kopior med samma verksamma substans men under andra namn. Det kallas generika.

Halveringstid
Den tid det tar för mängden läkemedel att sjunka till hälften av den ursprungliga. Halveringstid mäts ofta i blod eller plasma.

Hjälpämnen
Se Beredningsform.

Interaktion
När flera läkemedel som tas samtidigt och påverkar varandras effekt.

Parallellimport
När ett företag köper upp läkemedel av originaltillverkaren och sedan packar om det och säljer läkemedlet under samma namn, kallas parallellimport.

Tillsats
Se Beredningsform.

Verksam substans
Det ämne som ger läkemedlet dess effekt. Flera läkemedelsprodukter kan ha samma verksamma substans men heta olika saker och säljas av olika företag.

 

Källor:

Lakemedelsverket.se

Fass.se

 

Biogen-42670 mars 2022
Senast uppdaterad: 2022-03-09

 

Läs mer

Följ med på MS-yoga

Se filmen och testa det här korta MS-yogaprogrammet som leds av yogainstruktören Malin Schulz.

Läs mer
Resa med MS

Att resa med MS utgör inget hinder – men kräver kanske lite mer planering. Här har vi samlat tips, råd och inspiration.

Läs mer
Du och din partner

Kanske hade du din partner med dig redan när du fick diagnosen. I den stunden behövde han eller hon inta en stödjande roll och kanske ta till sig fakta kring sjukdomen du fick av din läkare, men som du inte var mottaglig för just då.

Läs mer
Din omgivning

Din möjlighet att förändra saker i livssituationen går hand i hand med den egna och omgivningens förståelse. Det krävs mod och styrka att berätta för andra om din situation.

Läs mer
MS och ditt jobb

Många är mitt i livet med arbete och familj när de får sin MS-diagnos. Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera sin arbetssituation. 

Läs mer
Var delaktig i din vård

Som du kanske känner till har du rätt till en god vård av din MS, du har rätt att vara delaktig i vården och att tillsammans med vårdpersonalen planera din vård.

Läs mer
Dietistens tips - så äter du rätt när du har MS

Det finns ett stort intresse för kost bland MS-sjuka. Någon specialkost rekommenderas inte till personer med MS, men det är ändå viktigt att tänka igenom vad du äter.

Läs mer
Kognitiva problem vid MS - träning, tid och lugn miljö ger resultat

Kognitiva symtom förekommer hos cirka hälften av alla personer med MS. De påverkar såväl arbetslivet som sociala situationer. Kognitiv träning, mer tid till uppgiften och färre...

Läs mer
Hantera stressen

För många med MS förvärras symtom som muskelspasmer, smärta och hjärntrötthet vid stress. Men det finns verktyg som kan minska kroppens stressreaktioner.

Läs mer
Raw food - gott, hälsosamt & näringsrikt

Sugen på något nytt? Byt ut din frukost mot raw food och få en bra start på
dagen.

Läs mer
Bemästra din fatigue: Känn efter, planera och prioritera!

Det går att påverka besvären av fatigue, MS-tröttheten som många upplever som det mest funktionshindrande symtomet vid MS.

Läs mer
Träna hemma

En starkare kropp klarar bättre av vardagens utmaningar, men ibland är det svårt att hitta tid och motivation att ge sig iväg till gymmet.

Läs mer
Tillbaka till en bättre vardag

Vindarna blir kyligare och kvällarna mörkare. Den förestående hösten och den stundande vardagen gör sig påmind.

Läs mer
Sofias bästa träningstips

Sofia Norgren fick sin MS-diagnos 2014. Idag sju år senare springer hon Marathon och vill inspirera andra med MS att träna i någon form. Här ger hon sina bästa träningstips för dig som har MS.

Läs mer
”Jag ser en klar skillnad på patienterna som tränar”

– Jag pratar med alla mina patienter om träning, säger neurologen Anders Funkquist.

Han berättar hur han resonerar, var han hämtar sin kunskap och om vinsterna han ser på MS-patienter som tränar.

Läs mer