”Kunskapslyft MS” – En ny patientutbildning om MS

Kunskapslyft MS är ny patientutbildning för personer som lever med MS. Genom utbildningen får man lära sig mer om MS-sjukdomen, behandlingsmöjligheter, vad som gäller vid vaccinationer och olika bromsmediciner samt vilka rättigheter och möjligheter som personer med MS har.
 

Utbildningen finns tillgänglig på Netdoktor som också varit med och utvecklat innehållet. Alla delar av utbildningen har faktagranskats av medicine-doktor Petra Nilsson, överläkare vid Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus.
 

Utbildningen består av tre delar. Den första delen heter MS-sjukdomen och berör bland annat de olika formerna av MS som finns, vad som händer i kroppen och olika symtom vid MS. Del 2 handlar om behandlingar och berättar om de olika behandlingsalternativen som finns tillgängliga. Den ger också mer kunskap om MS-behandlingar och vaccinationsmöjligheter. Sista delen handlar om ”Livet med MS”. Den berör bland annat de regelbundna besöken med vården, rehabilitering och patienträttigheter.
 

Genomgående i genom hela utbildningen ställs frågor för att kunskapen ska befästas. I slutet ges också möjligheten att ladda ner en check-lista med förslag på saker att tänka på för att få ut det mesta möjliga av ett läkarbesök.

 

Ta del av utbildningen HÄR

 

Utbildningen har tagits fram i ett samarbete mellan netdoktor och Biogen. 
 


 

Text: Biogen
Bild: iStock

Biogen-171068 juni 2022
Senast uppdaterad: 2022-06-28

 

Läs mer