Prenumerera


Här kan du anmäla dig till MS Nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet – kommer ut 5 ggr/år och skickas till dig som är intresserad av att läsa aktuell information om MS. Nyhetsbrevet skickas direkt till din dator via mejl. I nyhetsbrevet hittar du de senaste artiklarna om MS som publicerats på www.multipelskleros.nu.

Fyll i formuläret nedan för att börja prenumerera på MS Nyhetsbrev.


>>Läs vår integritetspolicy

I enlighet med dataskyddslagstiftning hanterar Biogen Sweden AB Kanalvägen 10A, 194 61 Upplands Väsby ("Biogen") den e-postadress och det namn vi samlar in från dig för att kunna lägga till dig i vårt nyhetsbrevs sändlista och skicka nyhetsbrev.  Sådan insamling är nödvändig för att förse dig med denna tjänst och vår behandling baseras på ditt medgivande.  Vid behov kan Biogen överföra dina personuppgifter till andra företag i koncernen och kan även anlita tredjepartsleverantörer av tjänster (t. ex. IT-leverantörer) för att behandla dina personuppgifter för Biogens räkning.  Sådana parter kan vara lokaliserade utanför Europa, men Biogen kommer att se till att alla mottagare är bundna av avtal (t. ex. genom standardklausuler) och/eller lagstadgade krav i enlighet med dataskyddslagstiftning.  Biogen behåller inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlas in.  Du kan kontakta Biogen om du vill få tillgång till dina personuppgifter eller få information om de personuppgifter som Biogen har om dig.  Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter av legitima skäl och du kan också begära rättelse eller radering av uppgifterna.  Om du anser att det är nödvändigt, har du också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.  Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta personuppgiftsombudet på Privacy@biogen.com.  Du kan också återkalla ditt medgivande, utan negativa konsekvenser, och välja att inte få ytterligare nyhetsbrev genom att klicka på länken "Säg upp prenumerationen" som finns i varje e-postmeddelande du får från oss.

 

Biogen-26916 september 2021
Senast uppdaterad: 2021-09-22