Biogen-06550 februari 2021

Sex med MS

Sexualrådgivaren Dorthe Forsell vidgar vyerna när det gäller sexualitet vid MS, slår hål på normer och ger exempel på sexuella gaspedaler. 

Utgångspunkten är lösningar på sexuella problem - för sexuell dysfunktion är vanligt vid MS.

Biogen-06550 februari 2021
Senast uppdaterad: 2021-02-05