Biogen-52446 januari 2020

MS och Corona

Coronaviruset (Sars-CoV-2)  innebär en stor påfrestning för hela samhället och kan orsaka svår sjukdom (Covid-19) hos den som blir smittad. Detta program belyser hur du som har MS eller är närstående till någon med MS kan förhålla dig till Coronaviruset. Neurologen och överläkaren Øivind Torkildsen vid Haukeland Sykehus i Bergen (Norge) ger sin syn på situationen.

Observera att råden i programmet baseras på norska riktlinjer. För fullständig information om Coronaviruset utifrån svenska förhållanden hänvisas till www.folkhalsomyndigheten.se

Synapsen är en podcast som drivs av läkemedelsföretaget Biogen. Kontaktuppgifter:

Biogen Sweden AB
Kanalvägen 10A, 7tr
194 61 Upplands Väsby
Tel: 08-594 113 60
Email: infosweden@biogen.com

 

Biogen-52284 januari 2020
Senast uppdaterad: 2020-12-21