Liten vaccinskola för dig med MS Del 2 av 2

Det finns vaccin som du som har MS absolut inte ska ta och det finns vaccin som du kan ta, men som kanske inte fungerar optimalt. I den här andra delen går vi igenom vilka vaccin du som har MS (och som har en immunmodulerande behandling) inte kan ta, vilka vaccin du kan ta och varför samt hur rekommendationerna ser ut. 

MS (multipel skleros) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i centrala nervsystemet, CNS där myelin och axon angrips av det egna immunsystemet. Det leder till demyelinisering, det vill säga skador på myelin och nervceller. Behandling vid MS syftar till att hämma den här inflammationen i nervsystemet för att skydda vävnaden. Flera av de idag använda läkemedlen är så kallade immunmodulerande läkemedel och har effekt på den inflammatoriska komponenten vid MS. De har även effekt på skovutveckling och nya lesioner på MR samt minskar risken för funktionsbortfall på sikt.

Dessa immunmodulerande behandlingar stör immunsystemet, det vill säga de stör balansvågen mellan när immunsystemet ska avgöra om det är något främmande som det ska attackeras eller om det är något kroppseget som det ska låta bli. Detta för att kroppens immunförsvar inte ska fortsätta angripa myelin och axon, som vid MS. Men konsekvenserna kan bli att kroppens förmåga att utveckla ett effektivt immunsvar är minskat vid både infektion och vaccination. Vissa läkemedel ökar risken för infektion mer än andra.

Eftersom man ofta är mer infektionskänslig när man står på immunmodulerande behandling kan det vara befogat att vaccinera sig mot olika infektionssjukdomar. Frågan är då hur vaccinet påverkar immunförsvaret när man står på en behandling som stör immunsystemet?

I den föregående artikeln kunde du läsa mer om de olika vaccintyperna.

Läs Liten vaccinskola för dig med MS, del 1 här>>

 

Rekommendationer vid vaccination

Den här problematiken – den ökade risken för infektioner samt huruvida man ska vaccinera eller inte, när och vilka vaccin man kan ta tillsammans med vissa behandlingar – är något dagens neurologer är väl medvetna om. Dessa frågor har diskuterats mycket under de senaste åren och det finns numera rekommendationer för vaccination av personer med MS som står på immunmodulerande behandlingar.

Rekommendationen är att man redan innan en immunmodulerande behandling mot MS påbörjas, kontrollerar immunitet genom analys av specifika antikroppar mot vissa infektiösa agens. Det innebär att man tar reda på vad MS-patienten har för skydd mot olika infektioner. Han/hon kan vaccineras om immunitet saknas. Men det tar minst fyra veckor innan man har byggt upp ett optimalt antikropssvar och det tar cirka två månader att genomföra ett vaccinationsprogram. Detta måste då vägas mot behovet att sätta in behandling omgående på grund av inflammatorisk sjukdomsaktivitet. Hur man ska göra i de här sammanhangen avgörs från fall till fall.

Många personer med MS står dock redan på en immunmodulerande behandling när vaccinfrågan kommer upp. Man kanske har ett bra grundskydd men det kommer nya behov att vaccinera och nya vaccin kommer på marknaden. Ett exempel är influensavaccin där det kommer ett nytt vaccin varje år och nu vaccinen mot Covid-19. Här kan riktlinjer skilja vid vissa behandlingar.

 

Generellt gäller följande:

·       Du ska aldrig ta levande vaccin om du står på en immunmodulerande behandling, eftersom man kan bli sjuk av vaccinet och om man dessutom har nedsatt immunförsvar kan man bli allvarligt sjuk.

·       Övriga vaccin kan du generellt sett ta, men skyddet kan bli otillräckligt och inte ge önskat skydd mot infektionen du vaccinerat dig mot.

·       Om du inte kan vaccinera dig kan familjemedlemmar och andra närstående personer vaccinera sig och på så sätt öka ditt skydd.

·       Vaccination bör ske när sjukdomen är stabil och välkontrollerad. Har man haft skov eller inflammatorisk aktivitet på MR, bör man vänta 6 veckor med att vaccinera sig.


Vaccin du INTE ska ta om du har en immunmodulerande behandling


Du ska inte ta levande försvagade vaccin när du står på en immunmodulerande behandling.

Exempel på levande vaccin:

mässling/påssjuka/röda hund (MPR)
VZV (vattkoppsvirus)/herpes zoster (bältros)

Gula febern

Tuberkulos (BCG)

Rotavirus

Tyfoid

Diskutera alltid med din läkare vad som gäller för dig och din behandling. Det finns några behandlingar som undantas från denna regel.

Källa: Svenska MS-Sällskapet

 

Vaccin du som har MS kan ta även om du har en immunmodulerande behandling

 


Årligt influensavaccin


Man rekommenderar detta starkt till alla med MS eftersom influensa kan leda till förvärrade MS-symtom och pseudoskov. Man menar att även om immunsvaret blir svagt (under immunmodulerande behandling), kan vaccinet ändå ge ett visst skydd.

 


Vaccin mot covid-19


De vaccin som finns på marknaden våren 2021 är inte levande och rekommenderas oavsett sjukdomsmodifierande behandling. Man ska dock känna till att svaret kan bli otillräckligt och att vaccinet därmed inte skyddar mot covid-19.

 


Vaccin mot TBE


Detta vaccin är inte levande och rekommenderas till personer som vistas i områden där TBE-virus förekommer.

 


HPV-vaccin


Rekombinant vaccin som rekommenderas till alla, enligt det allmänna vaccinationsprogrammet.

 

Detta är generella rekommendationer, tala alltid med din läkare om vad som gäller för just dig kopplat till den behandling du tar.

 

 


Text: Louise Candert
Foto: Johnér
Biogen-32398 mars 2021
Senast uppdaterad: 2021-04-07

Läs mer

Att tänka på vid vaccination om man har MS

Om du har MS och står på en immunmodulerande behandling finns risk att du blir sjuk av vissa vaccin. Neurologen och immunologen Charlotte Dahle förklarar hur det fungerar och vilka vaccin som man inte ska ta vid MS.

Läs mer
Jag ska sluta röka!

Inte nu när det snart är semester, eller det får bli efter helgen, eller jo jag ska men ikväll ska jag ut med kompisarna. Känner du igen mönstret? Blir det någonsin rätt tillfälle att sluta röka?

Läs mer
Mer motivation till rehab med terapihund

Det finns en rad vinster att hämta vid träning med terapihund. Även vid MS. Sanna Eriksson, koordinator och samordnare för djur i omsorgen, berättar hur det går till.

Läs mer
Hälsosam livsstil med MS

Sömn, kost, motion/träning, att inte stressa och att inte röka är några av de viktigaste hörnstenarna för en sund livsstil och en god hälsa. Det gäller även för dig som har MS. 

Läs mer
Yoga och meditation hjälper vid hjärntrötthet

En studie från Sahlgrenska akademin visar att yoga och meditation hjälper personer som drabbats av extrem hjärntrötthet. Under åtta veckors träning minskade trötthet och stress markant hos försökspersonerna.

Läs mer
En bättre start på dagen

Det här är första delen i en serie om må-bra-rutiner. Vi börjar från början, med starten på dagen och tips på goda morgonrutiner.

Läs mer
Få bukt med SÖTSUGET

Trots att vi vet att för mycket sötsaker inte är bra för hälsan har många av oss svårt att stå emot. Vad beror det på? För stort utbud, dålig karaktär eller ett sug starkt som ett beroende?

Läs mer
Vår kroniska sjukdom förenar oss

Det sägs att MS har tusen olika ansikten. Tusen olika skepnader eftersom sjukdomen kan yttra sig så olika mellan olika personer. Men det finns också mycket som är gemensamt, där du kan känna igen dig i andra med MS och deras berättelse. 

Läs mer
Oklart om nyttan överstiger riskerna för ett av de mest använda läkemedlen vid MS


Läkemedelsverket kan inte avgöra om nyttan överstiger riskerna för ett av de mest använda läkemedlen vid MS. 

Läs mer
Evidensbaserad sjukvård för säker och effektiv behandling

Patientsäkerhetslagen är en svensk lag som har antagits av riksdagen och som trädde i kraft den 1 januari 2011. Syftet med lagen är att främja en hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och jämförlig verksamhet. 

Läs mer
Rökning ökar risken för progressiv MS

Rökning accelererar sjukdomen MS, visar ny forskning från Karolinska Institutet. Personer med MS-diagnos som röker utvecklar progressiv MS snabbare än de som slutar. ”De som fortsatte röka efter sin MS-diagnos utvecklade progressiv MS i snitt 7 år före de som slutade röka vid diagnosen” säger Jan Hillert, en av forskarna bakom studien.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 1

Här får du lära dig grunderna om vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller för dig med MS.

Läs mer
5 saker man inte vill höra på jobbet när man lever med MS

Jag har levt med min MS i mer än halva mitt liv. Ibland har jag mått bra, ibland har jag mått dåligt, men för det mesta har jag mått helt ok. Vissa perioder har jag varit så dålig att jag inte kunnat arbeta alls..

Läs mer
Så fungerar läkemedelsförsäkringen

Visste du att det finns en försäkring för skador av läkemedel? Här reder vi ut hur läkemedelsförsäkringen fungerar och vilka skador du kan få ersättning för.

Läs mer
Oklarheter kring tandvårdsstöd till MS-Patienter.

MS-patienter missar det tandvårdsstöd som de är berättigade till enligt en kartläggning från Tandläkartidningen. Avgränsningarna kring stödet upplevs oklara och hur många personer som får det varierar mellan landstingen. 

Läs mer
Lagen som stärker patientens ställning i vården

Patientlagen finns till för dig som patient. I lagen beskrivs vilken information en patient ska få om sin vård. Genom att få information om möjligheten att välja den vård och behandling patienten behöver..

Läs mer
Hur söker MS-patienten information?

Är internet den främsta kunskapskällan för patienter med kroniska sjukdomar och deras anhöriga? Dagens patient*, ett projekt för aktiv egenvård vid kronisk sjukdom..

Läs mer
Spetspatienter hjälper vården att möta rätt behov

Ett av 2017 års nyord var spetspatient. Ett ord som samma år hade myntades av Sara Riggare, som är doktorand på Karolinska institutet och har sedan många år levt med Parkinsons sjukdom.

Läs mer
MS - en 200-årig historia del 2

Nästan hela 1900-talet skulle komma att passera utan att några egentliga framsteg gjordes när det gäller medicinsk behandling av multipelskleros.

Läs mer
MS – en 200-årig historia

Sjukdomen multipel skleros upptäcktes för cirka 200 år sedan. Då betraktades MS som en mycket ovanlig sjukdom och man testade sig fram med olika behandlingar, bland annat blodiglar på tinningarna och arsenik. 

Läs mer
MS mot en ljus framtid

Redan idag har MS-forskningen gjort stora framsteg. Prognosen ser mycket bättre ut idag för en person som insjuknar i MS än mot hur det såg ut för 10–20 år sedan. Men framöver då? Kommer det finnas något botemedel mot MS? 

Läs mer
Om Läkemedelsverket - del 1

I Sverige är det den statliga myndigheten Läkemedelsverket som ansvarar för att vi har tillgång till säkra läkemedel. Men vad gör egentligen Läkemedelsverket och för vems skull finns den?

Läs mer
Om Läkemedelsverket – del 2

I Sverige är det den statliga myndigheten Läkemedelsverket som ansvarar för att vi har tillgång till säkra läkemedel. Men vad gör egentligen Läkemedelsverket och för vems skull finns den?

Läs mer
Om Läkemedelsverket - del 3

I Sverige är det den statliga myndigheten Läkemedelsverket som ansvarar för att vi har tillgång till säkra läkemedel. Men vad gör egentligen Läkemedelsverket och för vems skull finns den?

Läs mer
Från provrör till färdigt läkemedel

Resan från de allra första molekylerna i ett provrör till ett färdigt läkemedel hos patient är både lång och komplicerad. De allra flesta läkemedelskandidaterna kommer att falla bort under de cirka femton år som krävs innan ett nytt läkemedel godkänns för användning.

Läs mer
Nedsatt kognition ger sämre arbetsförmåga

I den här filmen berättar professor Tomas Olsson om ett enkelt test, SDMT (Symbol Digit Modalities Test) som testar kognitiv förmåga hos personer med MS (multipel skleros). Resultatet kopplas till arbetsförmåga.

Läs mer
Våra tankar påverkar kroppen

Placeboeffekten är lika gammal som läkekonsten, även om begreppet placebo började användas inom medicinen först på 1900-talet. 

Läs mer
Ökad risk för MS vid rökning

Genom åren har man identifierad en rad olika riskfaktorer som ökar risken att insjukna i MS. En av dem är rökning som ökar risken för att insjukna i MS med 50 %. 

Läs mer
Immunsystemet – så funkar det

Varje dag och varje stund utsätts vi för hot i form av virus, bakterier, svampar, parasiter eller andra främmande ämnen i vår omgivning, många med potential att skada oss. Utan ett väl fungerande försvar har vi minimala möjligheter att överleva.

Läs mer