Träning extra viktigt vid MS - utmana dig själv nu också!

Ulrik Dalgas är idrottsfysiolog och universitetslektor vid Århus universitet. Han är också expert på träning i samband med MS. Här berättar han om varför träning är så viktigt för personer med MS, och hur man kan utmana sig själv genom träning. 

Träning för en person med MS är viktigt men det kan vara svårt att komma igång. Vilka är då de största utmaningarna för en MS-patient som inte tränar idag, men som vill börja? Undersökningar, där man har frågat MS-patienter, säger att de största hindren för att börja träna är trötthet, graden av handikapp och att man inte har tid.

– Självklart finns det många orsaker, och de varierar också utifrån hur sjuk man är. Men saken är den att träning kan hjälpa mot till exempel trötthet. Gången kan också bli bättre, man kan få bättre balans och man kan bli smidigare och starkare. Träningen kan alltså påverka just det som gör att många med MS inte tränar, säger Ulrik Dalgas. 

Träning extra viktigt för personer med MS

Personer med MS riskerar att utveckla handikapp och att bli mindre fysisk aktiva. Då ökar behovet av träning för att hålla kroppens funktioner vid liv, eftersom man inte gör det på ett naturligt sätt i vardagen. Många sjukdomssymptom kan också motverkas med hjälp av träning.

– Träning är viktigt för alla människor, men extra viktigt för personer med MS, säger Ulrik Dalgas.

Hur kan man då utmana sig själv? Ett vanligt misstag är att man går ut för hårt. Man ska utmana sig själv, och hela tiden flytta sina egna gränser, men samtidigt ta det i sin egen takt. Det kan vara svårt att veta var ens gränser går. Det är därför viktigt att prova sig fram och se vägen mot ett nytt liv med träning som en lång process.

Forskningen visar att träning hjälper

Förra året rönte Ulrik Dalgas stor uppmärksamhet då han publicerade resultatet av en klinisk studie om träning i samband med MS. Studiens resultat visade att en patientgrupp som hade tränat i tolv veckor fick en bättre förmåga att gå både på plan mark och i trappor, de kunde snabbare resa sig upp från sittande till stående, de blev inte lika trötta, fick ett bättre humör och en ökad livskvalitet – jämfört med en annan grupp som inte hade tränat.

Nu är Ulrik Dalgas igång med en ny studie:
– Det vi nu har gjort är att vi har prövat att MR-scanna hjärnan före och efter ett långt träningspass. Vi tror att träning kanske kan skydda hjärnan mot sjukdom. Därför har vi tittat på vad som händer när man tränar. Tänk om träning kanske har en beskyddande effekt? Det vore väldigt spännande att se. I så fall kan träning i framtiden fungera som ett komplement till medicin.

Hypotesen är alltså att träning kan påverka sjukdomen. I en genomgång av existerande studier på området har man bland annat sett att risken att få skov var nedsatt med 27 procent hos MS-patienter som tränade, i jämförelse med de som inte tränade. Det kan tyda på att träning faktiskt kan ha en påverkan på själva sjukdomsförloppet. 

Ulrik Dalgas fem tips för att lyckas med sin träning:

  • Hitta en träningsform som är kul, så att du tycker det är roligt att fortsätta. Det är av stor vikt att få kontinuitet i sin träning.
  • Känn dina gränser och ta inte ut dig för hårt i början.  
  • Motivation är centralt, och det är viktigt att få en bra start. Börja därför med att prova en mängd olika träningsformer – inte bara en enda.
  • Det är viktigt med en individuell träningsplan som är anpassad efter dina egna behov och begränsningar.
  • Ta hjälp av en sjukgymnast eller en fysioterapeut! De kan hjälpa dig hitta en träningsform som hjälper dig och som passar dig.

 

Text: Tobias Vestergren


Biogen-26868 september 2019
Senast uppdaterad: 2020-12-21

Läs mer

Sjukgymnast- Balans mellan aktivitet och vila kan öka rörelsefriheten


Att MS kan påverka rörelseförmågan känner de flesta till. Vad som inte är lika känt är att den speciella MS-tröttheten också har stor inverkan...

Läs mer