En film om MRT vid MS

Biogen-33003 oktober 2021 

I den här filmen berättar läkarna Anders von Heijne och Hans Lindå bland annat:

  • om vikten av att använda MRT i samband med MS
  • hur ofta man bör göra MRT
  • hur själva undersökningen går till 
  • hur det går till när man får svar från MRT-undersökningen


Biogen-28115 oktober 2021 
Senast uppdaterad: 2021-10-15

Läs mer

Så ställer man diagnosen MS

Idag kan diagnosen multipel skleros ställas redan efter ett skov. Man arbetar efter en internationell mall som kallas McDonalds-kriterierna, som ger läkaren möjlighet att göra en bedömning utifrån symtom, MR-bilder och ryggmärgsvätskeprov.

Läs mer
Så fungerar MR

Undersökning med magnetkamera, MR, har använts sedan början av 1980-talet. Tekniken bygger på användningen av magnetfält och radiovågor. MR kan i jämförelse med andra tekniker skapa bra bilder av kroppsdelar som ligger omgärdade av ben. 

Läs mer
MRT vid MS-Radiologen Anders von Heijne berättar

Magnetresonanstomografi (MRT) eller magnetkameraundersökning är ett av våra viktigaste verktyg för att ställa diagnosen MS tidigt i sjukdomsförloppet. 

Läs mer