Är MS ärftligt?

    

Det som avgör vilka symtom en individ upplever beror på vilken del av det centrala nervsystemet (CNS) – hjärna, hjärnstam, lillhjärna och ryggmärg – som drabbats av MS.

Att en förälder med MS får ett barn som senare insjuknar i MS är ovanligt.

MS är ingen ärftlig sjukdom i den bemärkelsen att det är en särskild gen som orsakar sjukdomen. Däremot spelar ärftliga faktorer en viss roll vid uppkomsten av MS.

Sjukdomen är multifaktoriell vilket innebär att det är flera olika faktorer som påverkar uppkomsten, till exempel en ärftligt betingad känslighet i kombination med en eller flera andra faktorer, som kanske en virusinfektion.

Risken att få MS om man har en förälder som har MS, är något högre än om ingen i släkten har sjukdomen. Denna riskökning är dock så liten att det nästan aldrig finns anledning att avråda personer med MS att skaffa barn. Att en förälder med MS får ett barn som senare insjuknar i MS är ovanligt.

 


Biogen-42908 februari 2022
Senast uppdaterad: 2022-02-17

Läs mer

En introduktion


MS står för multipel skleros, vilket kan översättas med ”mångfaldig förhårdnad” eller ”många ärr".

Läs mer
Film - om MS

I den här korta illustrativa filmen förklaras vad MS är, vad som händer i kroppen vid MS, hur man påverkas av MS och hur läkemedel kan underlätta och bromsa MS.

Läs mer
Så debuterar MS

Ett av de vanligaste första symtomen vid MS är ensidig synnedsättning som orsakas av en synnervsinflammation, men sjukdomen kan även debutera med andra symtom. 

Läs mer