Film - Om MS

Biogen-33001 november 2019
Senast uppdaterad: 2021-01-05

I den här korta illustrativa filmen förklaras vad MS är, vad som händer i kroppen vid MS, hur man påverkas av MS och hur läkemedel kan underlätta och bromsa MS.

En film som kan hjälpa dig med diagnosen MS att själv förstå och att lättare kunna förklara för närstående vad multipel skleros är.Biogen-42908 februari 2022
Senast uppdaterad: 2022-02-17

Läs mer

En introduktion


MS står för multipel skleros, vilket kan översättas med ”mångfaldig förhårdnad” eller ”många ärr".

Läs mer
Så debuterar MS

Ett av de vanligaste första symtomen vid MS är ensidig synnedsättning som orsakas av en synnervsinflammation, men sjukdomen kan även debutera med andra symtom. 

Läs mer
Är MS ärftligt?

MS är ingen ärftlig sjukdom i den bemärkelsen att det är en särskild gen som orsakar sjukdomen. Däremot spelar ärftliga faktorer en viss roll vid uppkomsten av MS.

Läs mer