Pseudoskov

 

Det man kallar pseudoskov är ett tillstånd som liknar ett skov, men inte är det. Symtomen, som påminner om ett skov, aktiveras inte av MS utan pseudoskovet utlöses av yttre faktorer.


Ofta får man symtom från gamla skov, det vill säga att symtom som man haft tidigare kommer tillbaka.

Att man får pseudoskov beror på att funktionen hos de – på grund av MS – skadade nervtrådarna är känslig för förändringar i kroppstemperaturen. Det gäller även små temperaturförändringar.

En sådan förändring av kroppstemperaturen kan man få genom fysisk ansträngning, infektion med feber eller annan belastning.

Pseudoskovet är övergående och trots att det finns risk att få pseudoskov vid träning, rekommenderas personer med MS att utöva fysisk aktivitet som man vet påverkar muskelfunktion och rörelseförmåga positivt.

 

Biogen-28111 oktober 2023
Senast uppdaterad: 2023-10-04

Läs mer

Om MS

Multipel skleros (MS) är en kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar nervceller i det centrala nervsystemet (CNS). Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen.

Om MS
Skov vid MS

När man pratar om MS kommer man ofta i kontakt med begreppet skov. Med skov menar man perioder då man har besvär eller symtom.

Läs mer
Symtom vid MS

MS brukar kallas ”en sjukdom med många ansikten”. Det beror på att symtomen kan skilja sig mycket från en person till en annan och från skov till skov.

Läs mer
Så ställer man diagnosen MS

Det finns inget enkelt test för att se om en person har MS eller inte. Diagnosen bygger på en neurologisk undersökning där personens symtom och sjukdomshistoria analyseras.

Läs mer
Varför får man MS?

Än idag vet vi inte mycket om de sjukdomsframkallande mekanismerna vid MS. Däremot finns det vissa teorier kring vad som utlöser sjukdomen.

Läs mer
Prognos

MS debuterar vanligtvis mellan 20-40 år, en ålder då man är mitt uppe i livet, med kanske både karriär och familj. Man kanske håller på att planera för sin framtid och lever ett aktivt liv.

Läs mer