Pseudoskov

 

Det man kallar pseudoskov är ett tillstånd som liknar ett skov, men inte är det. Symtomen, som påminner om ett skov, aktiveras inte av MS utan pseudoskovet utlöses av yttre faktorer.


Ofta får man symtom från gamla skov, det vill säga att symtom som man haft tidigare kommer tillbaka.

Att man får pseudoskov beror på att funktionen hos de – på grund av MS – skadade nervtrådarna är känslig för förändringar i kroppstemperaturen. Det gäller även små temperaturförändringar.

En sådan förändring av kroppstemperaturen kan man få genom fysisk ansträngning, infektion med feber eller annan belastning.

Pseudoskovet är övergående och trots att det finns risk att få pseudoskov vid träning, rekommenderas personer med MS att utöva fysisk aktivitet som man vet påverkar muskelfunktion och rörelseförmåga positivt.

 


Biogen- 28111 oktober 2021
Senast uppdaterad: 2021-10-11

Läs mer