Sex med MS

Sexualrådgivaren Dorthe Forsell vidgar vyerna när det gäller sexualitet vid MS, slår hål på normer och ger exempel på sexuella gaspedaler. 

Utgångspunkten är lösningar på sexuella problem - för sexuell dysfunktion är vanligt vid MS.


Biogen-06550 januari 2023
Senast uppdaterad: 2023-02-01