Om MS


Multipel skleros (MS) är en kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar nervceller i det centrala nervsystemet (CNS). Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen. Ordet multipel skleros betyder "många ärr" och syftar till att det bildas ärr på flera olika ställen i CNS.

Fakta om MS

•    MS debuterar oftast i åldrarna 20-40 år
•    Två av tre drabbade är kvinnor
•    MS påverkar olika människor på olika sätt
•    Det är mycket svårt att förutsäga förloppet av MS
•    MS är en neurologisk sjukdom, inte en muskelsjukdom
•    Man tror det är en kombination av olika faktorer som orsakar MS
•    MS är vanligare i länder med kyligare klimat, som norra Europa, Nordamerika, Kanada och de södra delarna av Australien
•    Cirka 1 000 personer insjuknar i MS varje år i Sverige
•    Omkring 20 000 lever med MS i Sverige

 

Biogen-42908 februari 2024
Senast uppdaterad: 2024-02-13

Läs mer

En introduktion


MS står för multipel skleros, vilket kan översättas med ”mångfaldig förhårdnad” eller ”många ärr".

Läs mer
Film - om MS

I den här korta illustrativa filmen förklaras vad MS är, vad som händer i kroppen vid MS, hur man påverkas av MS och hur läkemedel kan underlätta och bromsa MS.

Läs mer
Så debuterar MS

Ett av de vanligaste första symtomen vid MS är ensidig synnedsättning som orsakas av en synnervsinflammation, men sjukdomen kan även debutera med andra symtom. 

Läs mer
Är MS ärftligt?

MS är ingen ärftlig sjukdom i den bemärkelsen att det är en särskild gen som orsakar sjukdomen. Däremot spelar ärftliga faktorer en viss roll vid uppkomsten av MS.

Läs mer