Varför får man MS?


Än idag vet vi inte mycket om de sjukdomsframkallande mekanismerna vid MS. Däremot finns det vissa teorier kring vad som utlöser sjukdomen.


Det genetiska arvet

Vi har länge vetat att ärftliga faktorer spelar en roll. Det är konstaterat att MS är vanligare hos personer med sjukdomen i släkten. Men även om man har genetiska förändringar som ökar risken, behöver man inte utveckla MS. Även personer utan genetisk "mottaglighet" kan få MS. Något förenklat skulle man kunna säga att utvecklingen av MS beror på arv och/eller på yttre faktorer.
Trots att ärftligheten har betydelse är risken låg för en förälder med MS att få ett MS-sjukt barn.
Om vi tittar på världen som helhet ser man stora geografiska skillnader i förekomsten av MS; Skandinavien är en av de regioner där MS är vanligast. Dessa variationer kan bero på faktorer som matvanor, sol, infektioner med mera.
 

Yttre riskfaktorer

Det har visat sig att det behövs mer än ärftliga faktorer för att MS ska bryta ut. En känd yttre riskfaktor som fördubblar risken att få MS är rökning. Forskningsresultat visar även att risken att utveckla progressiv MS ökar för varje år man fortsätter röka när man insjuknat i MS. Personer med MS som röker, råds därför att sluta röka. Länge har experter misstänkt att virus kan vara utlösande för att utveckla MS. Det har visats att EBV, som ingår i familjen herpesvirus och orsakar sjukdomen körtelfeber, är starkt förnippad med risken att få MS.

Även andra yttre faktorer har framförts som en möjlig förklaring. Klimat och diet har exempelvis diskuterats, eftersom MS är vanligare på norra halvklotet, men det har inte kunnat beläggas. Det har även spekulerats kring om lösningsmedel och kvicksilver kan ha någon påverkan, men inte heller här finns ännu några bevis.

Det borde alltså vara möjligt att man får MS på grund av flera slumpmässiga händelser, till exempel att en virusinfektion hos en person i kombination med ett visst genetiskt anlag gör att immunförsvaret börjar attackera de egna nervtrådarna.

Sammanfattningsvis kan man säga att kombinationen av medfödda arvsanlag och olika yttre riskfaktorer idag är den starkaste teorin till varför sjukdomen utvecklas.

 


Biogen-27487 juli 2023
Senast uppdaterad: 2023-08-28