Sjukgymnast - Balans mellan aktivitet och vila kan öka rörelsefriheten

Att MS kan påverka rörelseförmågan känner de flesta till. Vad som inte är lika känt är att den speciella MS-tröttheten också har stor inverkan på den fysiska förmågan, vilket kan begränsa din rörelsefrihet. Här kan du läsa mer om det.

Om man känner sig begränsad av sin MS-sjukdom och hur detta påverkar tillvaron skiljer sig mycket från person till person. Om du arbetar så är det kanske på jobbet du upplever begränsningarna. Är du hemma med små barn vill du kunna kunna röra dig snabbt och smidigt. Och har du barn i skolåldern vill du kunna följa med dem på aktiviteter. Kan du inte göra det du vill, så känner du dig kanske begränsad.

– Det finns studier som visar att uppåt 70 procent av alla personer med MS upplever att en försämrad rörelseförmåga har en negativ inverkan på deras arbetssituation, berättar Anne Wickström, sjukgymnast vid Linköpings Universitetssjukhus. En bibehållen eller ännu hellre förbättrad rörelseförmåga är en fördel för arbetet. Men om förmågan trots allt försämras, så går den ofta att kompensera med hjälpmedel eller anpassning av arbetsuppgifterna.

Vila kan vara lika viktig som aktivitet

Förmågan att gå och röra sig hos en person med MS kan påverkas av många symtom, såsom muskelsvaghet, förhöjda reflexer, skakningar och försämrad känsel. Även den speciella MS-tröttheten (eller fatigue) är något som kan påverka den fysiska förmågan.

– När jag utreder rörligheten hos en patient så är det intressant att särskilja vilka problem som beror på permanent funktionsnedsättning och vad som är orsakat av MS-tröttheten, fortsätter Anne Wickström. Många gånger leder min utredning till diskussioner om hur personen ska kunna behålla sin totala energi, så att den räcker till för det man tycker är viktigt i livet.

En person med försämrad rörelseförmåga måste lägga väldigt mycket energi på att gå. För att krafterna ska räcka till kan prioriteringar bli nödvändiga. Energibesparande åtgärder kan exempelvis vara ett handikapptillstånd så du inte behöver gå så långt efter att ha parkerat bilen. Eller att använda rullstol på arbetsplatsen och spara krafter så du kan lägga din energi på att prestera bra på jobbet och ha krafter kvar när du kommer hem.

– Jag vill gärna fungera som ett bollplank i diskussioner kring hur patienten kan använda och bibehålla sin förmåga optimalt, förklarar Anne Wickström. För mig är det lika viktigt att rekommendera aktivitet och träning som det är att rekommendera vila.

Du kan vila på olika sätt. Vid MS-trötthet påverkas hela kroppen och då behöver du en allmän vila – det innebär en vila i vågrätt läge (liggande) under 30–40 minuter för att få ner pulsen och sänka kroppstemperaturen. Om tröttheten visar sig i att en fot inte riktigt hänger med, kan det räcka att sitta ner och vila.

Använd hjälpmedel och orka mer

Det finns många olika hjälpmedel som inte bara kan öka rörelsefriheten utan hjälper till att spara energi. Reglerna för hjälpmedel och vem som bekostar dessa kan vara krångliga och svåra att sätta sig in i.

– Här kan sjukgymnasten med kunskap om neurologiska sjukdomar vid neurologmottagningen eller rehabanläggningen vara till stor hjälp, menar Anne Wickström.

Söker man hjälp på vårdcentralen finns det en risk att de inte förstår att man kan behöva gånghjälpmedel trots att man kan gå. Likaså kan man behöva stöd från sjukgymnasten om man behöver handikapptillstånd eller färdtjänst.

Det som är så speciellt med MS är att den fysiska förmågan kan variera väldigt mycket beroende på yttre faktorer. Du kanske går relativt bra när du är utvilad, men mycket sämre efter stressigt arbetspass, en varm sommardag eller om du är förkyld. Detta är något som är viktigt att ta hänsyn till och du får kanske kompensera ibland genom att vila eller använda något hjälpmedel.

 

Biogen-26868 september 2023
Senast uppdaterad: 2023-09-22

 

Läs mer

Symtom

Många av symtomen vid MS kan på olika sätt påverka din rörlighet och förmåga att ta dig från en plats till en annan.

Läs mer
Du och din rörlighet

Om MS påverkar din rörlighet, kan vardagliga aktiviteter plötsligt förvandlas till rejäla utmaningar.

Läs mer