Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet skickas ut 3 gånger/år och skickas till dig som är intresserad av att läsa aktuell information om MS. 


>>Läs vår integritetspolicy

 

 

Omfattning av denna integritetspolicy
Biogen Sweden AB, Kanalvägen 10A, 194 61 Upplands Väsby, Sweden ("Biogen") vill samla in din e-postadress för att skicka direktmarknadsföring via epost. Denna kommunikation består av ett nyhetsbrev inriktat på multipel skleros (MS) och utkommer ca 3 gånger per år. I denna integritetspolicy beskrivs vilka "personuppgifter" (dvs. all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person) som vi behöver samla in från dig, hur vi använder dem och varför, samt dina rättigheter i samband med detta. Det är ditt beslut om du ger ditt samtycke. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men om du bestämmer dig för att inte göra det, kommer du inte att kunna prenumerera på nyhetsbrevet.

Information vi samlar in och hur vi använder den
Den enda personuppgift som Biogen samlar in och använder är din e-postadress. Om du ger ditt samtycke kommer Biogen att använda din e-postadress för att skicka dig direktmarknadsföring via e-post i form av ett nyhetsbrev om MS. Du kan när som helst avsluta prenumerationen genom att klicka på länken i något av våra e-postmeddelanden.

Hur vi delar din information och internationella överföringar
Tjänsteleverantörer. Biogen anlitar en leverantör (så kallat "personuppgiftsbiträde") för att administrera personuppgiftsbehandling i förhållande till nyhetsbrevet. Leverantören administrerar webbplatsen och dina personuppgifter i molnet samt förser Biogen med datalagring.
Andra Biogen-företag. Biogen kan också dela dina personuppgifter med andra företag i Biogen-koncernen för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy, inklusive Biogen International GmbH, Neuhofstrasse 30, 6340 Baar Schweiz. Om en tredje part förvärvar hela eller en väsentlig del av Biogens verksamhet eller tillgångar, kan dina personuppgifter lämnas ut i samband med den försäljningen.
Säkerställa skydd av dina uppgifter. De överföringar som nämns ovan kan inkludera överföringar till länder som inte implementerar en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter enligt General Data Protection Regulation (GDPR) eller svensk lagstiftning. Biogen vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är tillräckligt skyddade om de överförs till sådana länder. Schweiz är ett land som Europeiska kommissionen anser tillhandahålla en adekvat nivå av lagstiftat dataskydd. För att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd har Biogen i andra fall EU-godkända standardavtalsklausuler på plats där det är nödvändigt.

Hur vi lagrar dina personuppgifter och dina rättigheter
Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka dina personuppgifter samlades in. Du kan när som helst kontakta Biogen om du vill få tillgång till dina personuppgifter eller behöver information om dessa. Du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter av legitima skäl samt begära korrigering eller radering av dem. Du kan också välja att inte längre ta emot direktmarknadsföring via e-post som du tidigare har uttryckt intresse för att få. Observera att vissa av dessa åtgärder begränsas av tillämplig lagstiftning och att vi har rätt att samla in, behandla och lagra dina personuppgifter för att utföra våra juridiska skyldigheter. Du kan, om du anser det nödvändigt, lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet om du anser att dina rättigheter har kränkts.

Kontakta Biogen
Enligt GDPR är "personuppgiftsansvarig" den juridiska person som ansvarar för att skydda dina personuppgifter och hjälpa dig att utöva dina rättigheter i förhållande till dessa. Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Biogen. Om du vid något tillfälle har frågor om denna integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Biogens dataskyddsombud på privacy@biogen.com.

 


MS e-postnyhetsbrev och integritetspolicy Version Datum: [2023-04-04]


Biogen-26916 april 2023
Senast uppdaterad: 2023-04-20