Prata om MS


Huruvida man vill berätta att man har M5 för andra eller prata om sin sjukdom överhuvudtaget, skiljer sig från person till person. En del delar gärna med sig och tycker att det är skönt att omgivningen vet hur det ligger till medan andra Inte berättar alls.

Många gånger kanske det är svårast att prata med dem som står en närmast, som att berätta för sina barn att man har MS. På den här sidan kan du läsa om just de här frågorna - om man bör berätta och hur man kan göra. Du kan också läsa om hur du kan få ut mer av läkarbesöket, hur du kan lära dig mer om din sjukdom och om att ta kommandot över ditt liv - så att det är du som håller i taktpinnen och inte din sjukdom.

Biogen-02691 november 2022
Senast uppdaterad: 2022-11-14

 

Läs mer

En film om MS för barn

Se en film om MS för barn

Läs mer
Att berätta för sitt barn om MS

Många tycker att det är svårt att berätta för sina barn att de har MS. Det leder i en del fall till att man låter bli. Men barnen behöver få veta vad som pågår i deras familj. 

Läs mer
Barns känsla av sammanhang

I en familj där en förälder har MS påverkas alla familjemedlemmar och sjukdomens regler har en tendens att styra vardagen. Oavsett hur föräldrarna är som personer, kommer deras barn att påverkas.

Läs mer
Krisen vid en MS-diagnos

En kris kan utlösas av olika svåra situationer som att bli av med jobbet, en närstående dör, en skilsmässa eller att man drabbas av en kronisk sjukdom som MS.

Läs mer
Bättre läkarbesök med PER

Nathalie Roséd som har MS och neurofibromatos registrerar hur hon mår i Patientens Egen Registrering (PER) i Neuroregistret. 

Läs mer
Få ut det mesta av klinikbesöket

För personer som lever med MS är det en självklarhet att man vill ha så bra vård och omhändertagande som möjligt. Som patient kan man bidra genom att förbereda sig inför...

Läs mer
Nytta & risk i patientsamhället

För en patient kan det vara svårt att fatta rationella beslut angående sin egen behandling. 

Läs mer