Behandling


MS är en kronisk sjukdom som det idag inte finns något botemedel för.


Däremot finns det olika typer av bromsmediciner som kan påverka sjukdomsförloppet. Det finns även olika preparat som kan användas för att lindra symtom, exempelvis trötthet eller depression.

 

Biogen-28119 januari 2020
Senast uppdaterad: 2020-12-21

 

Läs mer

Vem kan jag vända mig till för behandling av MS?

Resurserna runt om i landet för att behandla MS skiljer sig åt en del. Om du bor i närheten av en större stad finns det oftast en neurologmottagning som du kan vända dig till..

Läs mer
Så jobbar vi i MS-teamet

Hur ett MS-team ser ut och vilka funktioner som ingår ser olika ut på olika sjukhus och på olika ställen i landet. 

Läs mer
Neurologens roll i MS-teamet

Neurologen Anette Risedal menar att doktorns roll i MS-teamet är betydelsefull för patienten, men att det är ett teamarbete där flera roller är minst lika viktiga.

Läs mer
"En stor del av min roll handlar om samtal"

Lotta Sundin Röstberg är MS-sjuksköterska och jobbar på Neurologmottagningen på Gävle sjukhus. 

Läs mer
Bromsmediciner

Det finns flera typer av bromsmediclner som kan ges vid skowis förlöpande MS - den vanligaste formen av MS.

Läs mer
Påverka sjukdomsförloppet

För de flesta personer börjar MS som en sjukdom som man bara märker i samband med skov. Mellan skoven fungerar det mesta som vanligt, både på arbetet och på fritiden. 

Läs mer
Rehabilitering vid MS

Det kan vara lätt att tro att MS-behandllng endast består av läkemedel för att bromsa sjukdomsutveckllngen eller för att lindra olika symtom. Men rehabilitering är också en viktig del av behandlingen.

Läs mer