Behandling vid MS

För dig som har multipel skleros finns idag en mängd olika behandlingar. Genom att berätta för din läkare vad som är viktigt i ditt liv, är förutsättningarna större att du får en behandling som passar just dig. Här kan du läsa om olika typer av behandlingar och hur de fungerar.

 

Under många år fanns ingen behandling för multipel skleros, MS. Det stora genombrottet kom på 90-talet då de första bromsmedicinerna kom. Innan dess kunde läkarna endast ställa diagnos och lindra vissa symtom. Sedan 90-talet har en enorm utveckling skett. Idag finns en mängd olika behandlingar på marknaden.


 

Faktorer att överväga vid insättning av behandling

Idag finns en rad olika läkemedel som bromsar sjukdomsförloppet, förkortar skoven och som lindrar symtomen. Men det finns ännu inget läkemedel som kan bota MS.

 

Sjukdomens svårighetsgrad styr vilken typ av behandling som behöver ges. Kraftigare behandlingar är också mera riskfyllda och kanske inte behöver ges om man har en lite mildare sjukdom. Då kan det räcka med en mindre kraftig behandling men som trycker ner sjukdomen. Detta är en avvägning som behöver göras, tillsammans med en rad andra avvägningar, innan behandlingen sätts in. Behandlingen ska anpassas efter varje enskild individ.

 

Detta är exempel på faktorer som bör övervägas vid val av behandling.

o   Patientrelaterade faktorer – Vad har patienten för tankar och önskemål? Finns andra sjukdomar att ta hänsyn till? Social situation, som till exempel graviditet, arbete etc

o   Sjukdomsrelaterade faktorer – Vilken svårighetsgrad har sjukdomen? Vad det är för fenotyp? Hur ser prognosen ut?

o   Behandlingsrelaterade faktorer – Effekt, säkerhet, tolerabilitet, påverkan på immunsystemet, dosering m.m.

o   Systemrelaterade faktorer – Försäkring/vårdsystem, tillgång till vård, etcetera.

 

 

Många olika behandlingsalternativ

Här följer några exempel på läkemedelsbehandlingar:

 

o   Läkemedel som bromsar MS
Bromsläkemedlen påverkar immunsystemet för att kunna dämpa inflammationen i hjärnan och ryggmärgen. Läkemedlen finns i olika beredningsformer, det vill säga de finns som sprutor, dropp eller tabletter och behandlingen pågår under flera år.

 

o   Läkemedel vid akut försämring av MS
Denna behandling (kortison) kan ges i samband med skov för att dämpa inflammationen.

o   Behandling som lindrar symtom
Det finns olika typer av behandlingar som kan lindra symtom. Det kan till exempel handla om muskelkramper, svår trötthet, svårighet att kontrollera blåsan med mera.

 

Andra typer av behandling:

 

o   Fysioterapi
En fysioterapeut kan hjälpa till med övningar och att stretcha och sträcka ut muskler.

o   Psykologisk behandling
Denna hjälp kan användas om man har problem med ångest, stress, nedstämdhet eller depression.

Du kan också få hjälp med strategier för att hantera kognitiva problem och för att hantera stress, ångest och nedstämdhet. Prata med din vårdgivare.

Detta kan du göra själv

Du kan själv påverka din hälsa vid MS. Det finns en rad saker du kan göra för att må bättre. Några exempel är vara fysisk aktiv och att försöka minska stillasittandet och få in rörelse i vardagen. Ät hälsosamt, rök inte och om du är känslig mot värme, försök att hålla kroppen sval.

 

Så fungerar bromsmediciner

De flesta av dagens behandlingar är så kallade bromsmediciner. De kan även kallas sjukdomsmodifierande behandlingar (Disease Modifying Therapies  = DMT). Dessa behandlingar fungerar bäst vid skovvist förlöpande MS.
 


Cirka 85 procent av dem som har MS har en skovvist förlöpande form, denna kan sedan övergå i en sekundärprogressiv MS.

Läs mer om olika typer av MS här >>

 


De flesta läkemedel har en begränsad effekt när sjukdomen gått över i en sekundärprogressiv fas.

 

Det är viktigt att behandlingen sätts in så tidigt som möjligt för att begränsa sjukdomsutvecklingen. Läs mer om varför det är viktigt med tidig behandling här >>

 

De sjukdomsmodifierande behandlingarna minskar inflammationen och dämpar skovutvecklingen och har en påverkan på nya lesioner (som ses på magnetkamera) samt minskar risken för funktionsbortfall på sikt. De här behandlingarna påverkar också immunsystemet. Man kan säga att de stör balansen mellan när immunsystemet ska avgöra om det är något främmande det ska attackera eller om det är något kroppseget som det ska låta bli. Detta är en del av dessa behandlingars verkningsmekanism och skälet är att kroppens immunförsvar inte ska fortsätta angripa myelin och axon, som är vad som sker vid MS. Men konsekvenserna kan bli att kroppens förmåga att utveckla ett effektivt immunsvar minskar vid infektion och vaccination.

 

Olika sjukdomsmodifierande behandlingars effekt på immunsystemet stannar olika länge i kroppen efter att behandlingen har avslutats. Det finns behandlingar vars effekt stannar i dagar till veckor, veckor till månader och det finns dem som har en långvarig effekt på immunsystemet som stannar kvar under månader till år. Det är ytterligare en faktor att överväga när behandling ska sättas in.

 

 

Det är din vardag det handlar om

När du som patient träffar din neurolog kan du hjälpa till att lägga det pussel av information som krävs för att hitta en behandling som passar dig. Faktorer som är bra för din läkare att känna till är till exempel:

o   Hur din sjukdom påverkar ditt dagliga liv? Vilka symtom är mest kritiska för dig?

o   Vilka mål har du? Vad är viktigt för dig i din vardag och för din livskvalitet?

o   Bor du nära din neurologklinik? Vissa läkemedel ges på sjukhus med jämna intervaller och har man då lång resväg kan det finnas behov av andra alternativ (läkemedel som du kan ta själv i hemmet, på vårdcentralen etc)

o   Finns önskan om att bilda familj de närmaste åren?
Med tanke på att visa läkemedel kan ha en långvarig effekt på immunsystemet och att många behandlingar inte ska ges i samband med graviditet, måste detta tas i beaktande redan vid insättning av en ny behandling.


Vid val av behandling

o   Hur ser ditt vaccinationsskydd ut?
Saknar du vissa vaccinationer kanske du ska få dem först, innan behandlingen sätts in. Eftersom sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet kan man bli sjuk av vissa vaccin och andra ger minskad eller saknar skyddande effekt. Läs mer om vilka vaccin du kan ta även om du står på en sjukdomsmodifierande behandling här >>

o   Infektionsrisk

När immunsystemet är stört kan man utveckla svåra infektioner. Vissa läkemedel ökar risken för infektioner mer än andra.

o   Finns tankar om administreringsform och biverkningar som behöver diskuteras?

 

Förbered dig inför ditt läkarbesök, tänk igenom vilka frågor du vill ställa och ta gärna med en närstående som kan hjälpa till att ställa frågor och anteckna. Att vara väl förberedd ökar möjligheterna att hitta en behandling som passar dig – det är ju din vardag det handlar om.

 

Text: Louise Candert
Foto: iStock

Biogen-28119 september 2022
Senast uppdaterad: 2022-09-21

 

Läs mer

Vem kan jag vända mig till för behandling av MS?

Resurserna runt om i landet för att behandla MS skiljer sig åt en del. Om du bor i närheten av en större stad finns det oftast en neurologmottagning som du kan vända dig till..

Läs mer
Neurologens roll i MS-teamet

Neurologen Anette Risedal menar att doktorns roll i MS-teamet är betydelsefull för patienten, men att det är ett teamarbete där flera roller är minst lika viktiga.

Läs mer
Påverka sjukdomsförloppet

För de flesta personer börjar MS som en sjukdom som man bara märker i samband med skov. Mellan skoven fungerar det mesta som vanligt, både på arbetet och på fritiden. 

Läs mer
Rehabilitering vid MS

Det kan vara lätt att tro att MS-behandllng endast består av läkemedel för att bromsa sjukdomsutveckllngen eller för att lindra olika symtom. Men rehabilitering är också en viktig del av behandlingen.

Läs mer