Olika typer av MS


Man brukar tala om tre olika typer av MS. Vid sjukdomsdebuten går det dock inte att se vilken typ av multipel skleros som en viss patient har, eftersom beskrivningen främst bygger på hur sjukdomen utvecklas. Sjukdomen utvecklas på olika sätt för olika personer. En del har en mildare sjukdomsutveckling och hos andra är förloppet mer aggressivt.

  • Den vanligaste formen är skovvis förlöpande MS som drabbar ungefär 80–85 procent. Sjukdomsförloppet kännetecknas av återkommande skov under kortare eller längre perioder. Dessa följs av fullständig eller delvis återhämtning och patienten är helt eller delvis besvärsfri mellan skoven.
  • Den skovvis förlöpande MS-formen kan övergå till sekundär progressiv MS som innebär en gradvis förlust av funktioner utan återhämtningar.                                                 
  • Vid primär progressiv MS förekommer inga skov utan det sker en gradvis förlust av funktioner, under flera år. Denna MS-form drabbar omkring tio procent.

 

 

Biogen-28116 oktober 2023
Senast uppdaterad: 2023-10-09

Läs mer

Vikten av tidig behandling

Ofta dröjer det en tid efter debutskovet innan MS-behandling med bromsmediciner påbörjas. För många patienter kan det ta uppåt ett par år innan de får behandling..

Läs mer