Mitt liv och min framtid


MS börjar vanligtvis i en ålder då man är mitt uppe i att planera sin framtid och lever ett aktivt liv. Frågan de flesta ställer sig är: "Vad händer med mitt liv och min framtid nu?", en fråga som naturligtvis kan skapa osäkerhet.

Det är lätt att tappa fotfästet och man tvingas att hitta en ny balans genom att komma till insikt och acceptera det faktum att man måste leva med en kronisk sjukdom. Det tar olika tid för olika människor. När man är redo att acceptera sin diagnos kommer de flesta inse att MS må vara en del av livet - men att livet inte behöver vara synonymt med MS.

Vad händer på sikt?

Eftersom sjukdomsförloppet vid MS är så svårt att förutsäga är det också svårt att se in i framtiden. Detta gäller inte minst i sjukdomens tidiga skede. Men MS är inte en dödlig sjukdom och det är ovanligt att komplikationer vid MS förkortar livet.

Det har gjorts en rad olika studier kring hur MS utvecklas under lång tid. Det är dock viktigt att påpeka att en majoritet av de människor som ingått i dessa studier inte har fått bromsmedicin. Bromsmediciner har funnits sedan mitten av 90-talet. Idag finns en rad läkemedel som på olika sätt kan påverka sjukdomsförloppet vid MS. Det pågår flera forskningsprojekt runt om i världen. På så sätt kan man säga att prognosen för en person som just fått sin diagnos är betydligt bättre än den var för dem som fick sin diagnos för 25 år sedan.

 Biogen-28120 oktober 2023
Senast uppdaterad: 2023-10-20

Läs mer

Behandling

MS är en kronisk sjukdom som det idag inte finns något botemedel för. Däremot finns det olika typer av bromsmediciner som kan påverka sjukdomsförloppet.  

Läs mer
Prata om MS

Huruvida man vill berätta att man har M5 för andra eller prata om sin sjukdom överhuvudtaget, skiljer sig från person till person. 

Läs mer
Att bilda familj

Innan 1960-talet rekommenderade man att personer med MS skulle ”avstå graviditet”. Det finns dock inga data som tyder på att kvinnor med MS skulle ha en minskad fertilitet eller ökad frekvens av spontanaborter. 

Läs mer
Andra med MS

Ofta ger det klarhet och motivation att träffa personer som är i samma situation som du själv. De har gått igenom likartade upplevelser och har jämförbara frågor och problem. 

Läs mer
Anhöriga

MS förändrar inte bara livet och vardagen för den som drabbas, utan sjukdomen kan även påverka många andra i familjen och vänkretsen. 

Läs mer