Prognos

 

MS debuterar vanligtvis mellan 20-40 år, en ålder då man är mitt uppe i livet, med kanske både karriär och familj. Man kanske håller på att planera för sin framtid och lever ett aktivt liv.

Att då drabbas av en kronisk sjukdom som multipel skleros, kan kännas som om någon drog undan mattan under fötterna. Det är naturligt att man frågar sig "vad händer med mitt liv och min framtid nu?". Att hitta en sätt att förhålla sig till den här nya situationen och att hitta en ny livsbalans, är något som tar tid och olika lång tid för olika personer.

En vanlig fundering är hur prognosen för sjukdomen ser ut. Det är dock svårt att veta vid debuten av MS, då det är själva sjukdomsförloppet som beskriver vilken typ av MS man har. Ett antal studier visar dock att tidig behandling har en betydelse för hur sjukdomen kommer utveckla sig.

Längre ner kan du läsa mer om olika typer av MS och varför det är viktigt med tidig behandling.
Biogen-28116 oktober 2023
Senast uppdaterad: 2023-10-09

Läs mer

Olika typer av MS

Man brukar tala om tre olika typer av MS. Vid sjukdomsdebuten går det dock inte att se vilken typ av multipel skleros som en viss patient har, eftersom beskrivningen främst bygger på hur sjukdomen utvecklas.

Läs mer
Vikten av tidig behandling

Ofta dröjer det en tid efter debutskovet innan MS-behandling med bromsmediciner påbörjas. För många patienter kan det ta uppåt ett par år innan de får behandling..

Läs mer