Leva med MS


MS börjar vanligtvis i den ålder då du är mitt uppe i att planera din framtid och lever ett aktivt liv.
Frågan de flesta ställer sig är: "Vad händer med mitt liv och min framtid nu?", en fråga som naturligtvis kan skapa osäkerhet.
Biogen-28118 oktober 2023
Senast uppdaterad: 2023-10-05

 

Läs mer

Behandling

MS är en kronisk sjukdom som det idag inte finns något botemedel för. Däremot finns det olika typer av bromsmediciner som kan påverka sjukdomsförloppet.  

Läs mer
Mitt liv och min framtid

MS börjar vanligtvis i en ålder då man är mitt uppe i att planera sin framtid och lever ett aktivt liv. Frågan de flesta ställer sig är: "Vad händer med mitt liv och min framtid nu?", en fråga som naturligtvis kan skapa osäkerhet.

Läs mer
Prata om MS

Huruvida man vill berätta att man har M5 för andra eller prata om sin sjukdom överhuvudtaget, skiljer sig från person till person. 

Läs mer
Att bilda familj

Innan 1960-talet rekommenderade man att personer med MS skulle ”avstå graviditet”. Det finns dock inga data som tyder på att kvinnor med MS skulle ha en minskad fertilitet eller ökad frekvens av spontanaborter. 

Läs mer
Anhöriga

MS förändrar inte bara livet och vardagen för den som drabbas, utan sjukdomen kan även påverka många andra i familjen och vänkretsen. 

Läs mer
Andra med MS

Ofta ger det klarhet och motivation att träffa personer som är i samma situation som du själv. De har gått igenom likartade upplevelser och har jämförbara frågor och problem. 

Läs mer