Symtom

Många av symtomen vid MS kan på olika sätt påverka din rörlighet och förmåga att ta dig från en plats till en annan.
 
Upplever du några av symtomen är det bra att ta upp detta med din läkare, MS-sjuksköterska eller sjukgymnast. Då kan du få råd och förslag på övningar som är anpassade för dina behov och som kan hjälpa dig att förbättra eller bibehålla din rörlighet.
 
Kom ihåg att du inte är ensam om att uppleva att MS påverkar din rörlighet.

Se hur MS påverkar din rörelse genom att klicka på bilden

Ögonproblem
MS kan ibland ge
dubbelseende eller
ryckiga ögonrörelser
vilket kan påverka
balansen.

Synförändringar
Inflammation i
synnerven kan
försämra synen
och göra det svårt
att ta sig fram.

Tremor
Ofrivilliga skakningar
kan drabba ben
eller armar och
göra det svårt
att koordinera rörelser.

Balansproblem och yrsel
Balansproblem och yrsel
kan bero på skador på
nerver som samordnar
sinnesintrycken

Spasticitet
Stela och sammandragna
muskler kan ha
väldigt stor inverkan
på rörligheten.

Muskelsvaghet
Svaghet i armar
och ben är vanligt
vid MS och påverkar
din förmåga att bära.

Muskelspasmer
Plötsliga muskel-
sammandragningar,
så kallade spasmer,
kan få dig att falla
omkull.

Fatigue
MS-tröttheten kan
förvärra symtom
som rör balans,
syn eller koncentration.

Känselrubbningar
Nedsatt eller onormal
känsel i fötterna
gör det svårare
att hålla balansen
på ojämnt underlag.

Biogen-26868 september 2023
Senast uppdaterad: 2023-09-22

Läs mer

Du och din rörlighet

Om MS påverkar din rörlighet, kan vardagliga aktiviteter plötsligt förvandlas till rejäla utmaningar.

Läs mer
Råd från sjukgymnasten

Här hittar du en artikel med råd från sjukgymnasten Anne Wickström som har stor erfarenhet att hjälpa patienter med rörelseproblem vid MS.

Läs mer